צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited 112 | מכתב מאת חיים נחמן ביאליק. לונדון, 1931 'אנא ברחמיך הרבים עקור את דירתך מן היידית לעברית'
ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי
שני, ינואר 21, 2019 - 17:00

8 . מכתב מאת חיים נחמן ביאליק. לונדון, 1931 'אנא ברחמיך הרבים עקור את דירתך מן היידית לעברית'

מכתב על נייר מכתבים של FREDERICK HOTEL בלונדון, מיום 19 בינואר 1931, מוען לידידו ד"ר זלקינד בו מפצירו ביאליק לכתוב את פירושו למסכת כלאים בשפה העברית דוקא.

ביאליק מבשרו כי 'בעוד ימים מספר אעזוב את לונדון ואשובה לארץ'. ד"ר זלקינד ערך פירוש למסכת כלאיים בשפת היידיש, ושלח לביאליק גיליון לעיון ולבדיקה, כנראה לפני שירד לדפוס. ביאליק מחמיא מאוד לזלקינד: 'כל פעם שמגיע לידי גליון ממשנתך חג הוא לי... דבר גדול אתה עושה בישראל וזכותך תעמוד לעד'. אלא שמסתייג מאד מהעובדה כי זלקינד כתב את פירושו בשפה היידיש, לדעת ביאליק היה עליו לכתוב את הפירוש בשפה העברית מכמה טעמים: 'הקהל העברי הזקוק לפירושך גדול פי עשרים מן הקהל היידי, ולמה תיגע ללא הועיל? אנא ברחמיך הרבים עקור את דירתך מן היידית לעברית... יודע אתה כי לא מקנאתי ומצרות עיני בשפה העברית אני אומר זאת. אין בלבי כל טינא כנגדה, אדרבא אני מחבב אותה ואני רוצה בתקנתה, אלא שהפירוש בעברית ערכו שבעתיים, או גם שבעים ושבעה מביידית, וגם קהל הקונים רבה שבעתיים, ומובטחני כי העברית תגרום להחיש את גמר עבודתך...'

[1] דף נייר רשמי של בית המלון. 18x12 ס"מ. סימן קיפול. כתמים. מצב טוב.

הערכה

$400 - $600

פריטים נוספים ממכירה זו

ניב הנוטר, בטאון הנוטרים ב'יזרעאל' הוצאת משטרת היישובים העבריים, ח' אדר תש"ה 20/2/194

שו"ת נאות יעקב מאת רבי יעקב כהנא שפירא וילנא תרע"ב, בעמ' השער חותמת בעלים של רבי מאיר

מכתב מודפס ע"ג גלוית דואר שנשלח ל-97 רבנים ברחבי תבל בבקשה להשיג מאה רבנים בכדאי להתי

Der Berricht Des Judishen Rettungskomitees aus budapest דו"ח בהוצאת ועד ההצלה בבודפאס

כרזה [דף לגזירה?] אנטישמית המתארת זה מול זה ליצן גוי מול ליצן יהודי.

דיוויד רוברטס - אשקלון - ליטוגרפיה צבועה, 1839.