צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited 112 | מכתב מאת חיים נחמן ביאליק. לונדון, 1931 'אנא ברחמיך הרבים עקור את דירתך מן היידית לעברית'
ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי
שני, ינואר 21, 2019 - 17:00

8 . מכתב מאת חיים נחמן ביאליק. לונדון, 1931 'אנא ברחמיך הרבים עקור את דירתך מן היידית לעברית'

מכתב על נייר מכתבים של FREDERICK HOTEL בלונדון, מיום 19 בינואר 1931, מוען לידידו ד"ר זלקינד בו מפצירו ביאליק לכתוב את פירושו למסכת כלאים בשפה העברית דוקא.

ביאליק מבשרו כי 'בעוד ימים מספר אעזוב את לונדון ואשובה לארץ'. ד"ר זלקינד ערך פירוש למסכת כלאיים בשפת היידיש, ושלח לביאליק גיליון לעיון ולבדיקה, כנראה לפני שירד לדפוס. ביאליק מחמיא מאוד לזלקינד: 'כל פעם שמגיע לידי גליון ממשנתך חג הוא לי... דבר גדול אתה עושה בישראל וזכותך תעמוד לעד'. אלא שמסתייג מאד מהעובדה כי זלקינד כתב את פירושו בשפה היידיש, לדעת ביאליק היה עליו לכתוב את הפירוש בשפה העברית מכמה טעמים: 'הקהל העברי הזקוק לפירושך גדול פי עשרים מן הקהל היידי, ולמה תיגע ללא הועיל? אנא ברחמיך הרבים עקור את דירתך מן היידית לעברית... יודע אתה כי לא מקנאתי ומצרות עיני בשפה העברית אני אומר זאת. אין בלבי כל טינא כנגדה, אדרבא אני מחבב אותה ואני רוצה בתקנתה, אלא שהפירוש בעברית ערכו שבעתיים, או גם שבעים ושבעה מביידית, וגם קהל הקונים רבה שבעתיים, ומובטחני כי העברית תגרום להחיש את גמר עבודתך...'

[1] דף נייר רשמי של בית המלון. 18x12 ס"מ. סימן קיפול. כתמים. מצב טוב.

הערכה

$400 - $600

פריטים נוספים ממכירה זו

הדפסת סטנסיל עם איורים, התייחסות ערה למאורעות התקופה וקורות גרעין 'געתון' טרם התגבש ל

ששה סדרי משנה עם תרגום אשכנזי ופירוש מאת הרב שניאור פייבש, ברלין תקצ"ג.

ספר נופת צופים, על התורה מאת רבי שלמה תווינא, בבל רבתי [בגדאד, תרל"

המהדורה הראשונה של חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא, יצא לאור מתוך כתב יד שהיה גנוז אצל

מהדורה ראשונה של הספר שונה הלכות מאת רבי שלמה שלם, רבה של הקהילה הפו

לקוטי הפרדס, "פסקי דינים ושאלות ותשוב