צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב מאת פרופ' אלברט איינשטיין, עם חתימה נדירה, רוד איילנד, 1934
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

10 . מכתב מאת פרופ' אלברט איינשטיין, עם חתימה נדירה, רוד איילנד, 1934

מכתב קצר בגרמנית מהפיזיקאי היהודי הנודע אלברט איינשטיין שבו הוא מנסה לעזור לאחד מקרובי משפחתו להתאקלם בארה"ב לאחר שברח מגרמניה כפליט. 18.7.1934.

המכתב נשלח על ידי פרופ' איינשטיין מבית הקיץ שלו שברוד איילנד, וממוען ל'אריך היקר', הלא הוא אריך מרקס (1901-1990) קרוב משפחתו. ובו מנסה איינשטיין לסייע למרקס להשיג עבודה בארה"ב.

[1] דף, 23X21 ס"מ, נייר מוקלד במכונת כתיבה, וחתום בדיו שחור רק כ'אלברט'. מצב טוב מאוד, קפל לרוחב ושני קפלים לאורך, נתון במסגרת.

סגנון חתימה נדיר של איינשטיין, שמופיע לרוב במכתביו למשפחתו הקרובה.

הערכה

$5,000 - $7,000
Auction is inactive.
$3,000

פריטים נוספים ממכירה זו

סידור לכל השנה, לימות החול, לשבתות לשלש רגלים ולימים נוראים.

חדושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם מאת רבנו חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווי

ביאורים על חמשה חומשי תורה, רבים מהם חידושים מאת הגאון רבי משה סופר אב"ד פרשבורג בעל