צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 106 | מכתב מאת ראשי ומנהיגי עדת ווילנא נשיאי ארץ ישראל. ווילנא, תרי"ג [1853]
אינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, חפצי יודאיקה, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ואוסף מכתבים אל סר משה מונטיפיורי מעזבונו של הרב אברהם שישא - לונדון - עמלת רוכש 22%
שלישי, מרץ 6, 2018 - 19:00

85 . מכתב מאת ראשי ומנהיגי עדת ווילנא נשיאי ארץ ישראל. ווילנא, תרי"ג [1853]

מכתב מאת רבי חיים נחמן פרנס ורבי זלמן זאב, מגיד מישרים ומורה צדר ד"ק ווילנא אל סיר משה מונטיפיורי. ווילנא, תרי"ג [1853].

מפרט: [1] דף, נייר. 21X27 ס"מ.

תוכן: החותמים היו נשיאי ארץ ישראל בווילנא, ולמעשה כל הכסף שנאסף בליטא עבור ארץ ישראל עבר דרכם. במכתב ביקשו הרבנים ממונטיפיורי שיעביר את הכסף הנשלח על ידם לידי רבי ישעיה ברדקי ורבי שמואל סלאנט.

מאפיינים מיוחדים: המכתב נכתב על ידי הסופר הנודע של קהילת ווילנא, איש מורם מעם, רב פעלים, רבי אברהם דוד שטראשון (עיין משבחיו אצל רש"י פיין בקריה נאמנה ובעיר וילנא עמ' 190-191), החתימה המסולסלת בצד שמאל היא שלו.
עליו הוסיפו את חתימתם:
רקע:
*
 רבי זלמן זאב בן הגאון רבי יחזקאל פייבל, מגיד  מישרים דק"ק וילנא ומחבר הספר המפורסם 'תולדות אדם' (תקמ"ט – תרכ"ז) תחילה שימש כאב"ד דריטישין, ולאחר מכן היה מגיד מישרים דק"ק וילנא, היה מהבוררים בישיבת וואלוז'ין בשנת תרי"ד, ומחבר הספרים עבודה תמה (וילנא תקצ"ו), ומוסר ודעת על הרמב"ם (שם תרכ"ו).
רבי חיים נחמן פרנס מדמויות ההוד של העיר ווילנא. חתן הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות בעל 'בית אפרים', הרביץ תורה בבית הכנסת הגדול בווילנא, והעמיד תלמידים מופלגים, מיוחד בחכמתו, בהיותו חכם במילי דעלמא שכל נכבדי הדור השכימו לפתחו לקבל עצה ותושיה. שנים רבות כיהן כפרנס ומנהל וגבאי צדקה בווילנא, וגם נשיא צדקות ארץ ישראל, נפטר בשנת תרי"ד. (עיין קריה נאמנה עמ' 257 ועיר וילנא עמ' 185-189).

מצב: טוב-טוב מאוד. סימני קיפול, חורי כריכה בצד הדף ללא פגיעה בטקסט.

הערכה

$1,300 - $1,500
המכירה הסתיימה.
$1,000
$1,220
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב ארוך ומעניין מאת יהודה ליב גורדון

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של פרופ' אלברט איינשטיין אודות "תיאורית השדה המאוחד של כוח הכב