צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 093 | מכתב מאת רבי אהרן לייב שטיינמן. שוויץ, תש"א [1941]
ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית
שלישי, אפריל 5, 2016 - 17:30

402 . מכתב מאת רבי אהרן לייב שטיינמן. שוויץ, תש"א [1941]

מכתב מאת מרן הגאון הגדול הרב אהרן לייב שטיינמן זקן חכמי הדור בעל "אילת השחר", המכתב נכתב בצעירותו כששהה בשוויץ. שוויץ, תש"א [1941].
[1] גלוית דואר. כולה כתובה ככתב ידו וחתימתו. 
בשל צו גיוס שקיבל מהצבא הפולני, עזב הרב שטיינמן את פולין, ועבר לשוויץ בה למד בישיבת 'עץ חיים' במונטרה. בזכות הנסיעה הזו הוא ניצל ולימים הפך לגדול הדור והשפיע על הצלת עולם התורה לאחר השואה, בארץ ישראל.
בגלויה נכתבו חידושי תורה, והיא מלמדת טפח נוסף אודות תחנת חייו זו של ראש הישיבה, כפי שנחשף בספר 'גדול בקרבך' שיצא בשנה האחרונה.
קרע עם חסרון. מצב טוב. 
 

הערכה

$500 - $700
המכירה הסתיימה.
$350
$420
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

* עבודת הקודש. הנהגות ותפילות מהחיד"א. תר"ז [1847]. כולל תורת השלמים ולדוד אמת.

המכתב ממוען אל הרב הגאון מהרש"א שזורי, עורך 'קול תורה' בירושלים, ובו מבקש לפרסם את תשובתו בענין "טומאת

מכתב מאת רבי אברהם דובער כהנא שפירא, רבה של קובנה [תר"ץ 1930]. בכתב ידו וחתימתו.

סדר התפלות לכל מועדי השנה, כמנהג אשכנז, עם תרגום לצרפתית.

'פולמוס רבני' ששימש כציון דרך במלחמה שניהלו הרבנים האורתודוכסים כנגד השינויים של הרפורמים באוסט