צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | מכתב מאת רבי יצחק אלחנן ספקטור רבה הנודע של קובנא. קובנא, תרנ"ב [1892].
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

315 . מכתב מאת רבי יצחק אלחנן ספקטור רבה הנודע של קובנא. קובנא, תרנ"ב [1892].

"ד' יהי' בעזרי למען כבוד התורה ויהי' השקט ושאן בע"ה". אוטוגרף חתום מאת רבי יצחק אלחנן לנכדו, אברהם יוסף. קובנא, י"א חשון תרנ"ב [1891].

מפרט: [1] דף, נייר. 13X21 ס"מ. 18 שורות בכתב ידו וחתימתו של רבי יצחק אלחנן.

מאפיינים מיוחדים: מכתבים הכתובים בכתב ידו של רבי יצחק אלחנן ספקטור, הם לא מצויים, שכן לרוב היה לו כותב והוא רק הוסיף את חתימתו. כנראה, מפני כבודו של הנמען כתב רבי יצחק אלחנן בעצמו את כל המכתב.

תוכן: רבי יצחק אלחנן כותב לנכדו אברהם יוסף תשובה לשאלתו בעניין שכירות, וכותב "ע"ד [על דבר] השכירות שלו כאשר לא הוריתי לשאלות ריאה ע"כ [על כן] הוכרח ליתן לו השכירות בחודש זה, ועדיין איני יודע מה יהיו על להבא, ד' יהי' בעזרי למען כבוד התורה ויהי' השקט ושאנן בע"ה". עוד הוא מבקש מנכדו |ובקשתי שתודיענו מן שלומך ולימודך הטוב ויהיו לי לנחת רב א"ס". הוא חותם על המכתב בידידות ובברכות. אחר הוא מוסיף דרישת שלום לידידו המחותן.

הרב יצחק אלחנן ספֶּקטוֹר [תקע"ז, 1817, תרנ"ו – 1896] היה רבה הראשי של קובנה והנהיג את יהדות ליטא, והיה מגדולי פוסקי דורו.

מצב: מצב טוב. סימני קיפול.

 

 

הערכה

$1,300 - $1,500
המכירה הסתיימה.
$1,000
$1,952
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

דף סגולה, תפלה לאשה להפקד בבן זכר, לאומרה בחודש תשרי, בו נפקדו האמה

שאלות ותשובות מאת רבי ישראל איסרלן. [ונציה], רע"ט [1519].

סליחות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנזים...

בתי תפילין מכסף, במבנה טיפוסי, מעוטר בצורות גאומטריות וענפי צמחים.

פסקי דינים בארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל [שניא