צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited 112 | מכתב מאת ש"י עגנון
ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי
שני, ינואר 21, 2019 - 17:00

10 . מכתב מאת ש"י עגנון

מכתב בכתב ידו וחתימתו של ש"י עגנון, מוען לידידו בן אליעזר, ללא ציון תאריך.

במכתב מתייחס עגנון לבני ביתו אשר בגרמניה, וכן אודות היובלות [כפי הנראה כוונתו לקבצים מסויימים שיצאו לרגל חגיגת היובל לאדם מסויים] 'שלא יקפיד עלי שהרי איני נותן לב ליובלות, ראיה לדבר שלא נתן לב ליובל שלי...'.

[1] דף נייר. 23x14 ס"מ. מצב טוב מאד.

הערכה

$300 - $400

פריטים נוספים ממכירה זו

לקוטי צבי עם הוספת בקשות מספר שערי ציון, ועם דינים

ספר נופת צופים, על התורה מאת רבי שלמה תווינא, בבל רבתי [בגדאד, תרל"

* מכתב מיום כ"ה מנחם אב תשד"מ בו מאשר האדמו"ר כי קבל מכתבה של רות כרמלה וכי בעת רצון יקרא על

כרך עב כרס הכולל פרוטוקולים מהדיונים בישיבות "מועצת העם" ו"מועצת המ

ארבעה גיליונות עיתונים מתאריכים חשובים בפרשת דרייפוס.