צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited 112 | מכתב מאת תיאודור הרצל בנושא הפעילות הציונית ברוסיה לאחר פרעות קישינב
ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי
שני, ינואר 21, 2019 - 17:00

1 . מכתב מאת תיאודור הרצל בנושא הפעילות הציונית ברוסיה לאחר פרעות קישינב

מכתב בחתימת תיאודור הרצל אשר נשלח למר ג'ורג' בנושא איסוף השקלים ברוסיה. וינה, דצמבר 1903. הדפסת סטנסיל עם חתימת ידו של הרצל מימין למטה.

במכתבו פונה הרצל למר ג'ורג', ומבקשו כי לנוכח המצב המתוח ועין השלטונות הפקוחה ברוסיה יואיל לאסוף את השקלים עבור התנועה הציונית בהקדם ולשמרם אצלו, למרות הקושי שבדבר. הרצל מביע חשש כי בשל המגבלות השונות עלולה התעמולה הציונית להיעצר ומאיץ בו כי יפעל במלוא המרץ בעניין, ומקווה כי תגיע עזרה כלשהיא מן המערב. מכתבו של הרצל מופיע כמה חודשים לאחר פרעות קישינב עת מצבם של היהודים ברוסיה הלך והורע, וכן התנועה הציונית נרדפה ע"י השלטונות.

[1] דף נייר. 28X21 ס"מ. מצב טוב מאד.

הערכה

$2,000 - $3,000

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי ליבוש ראזענבערג אל הרבנות הראשית למחוז יפו ותל אבי

5 חוברות מוקדמות של בית הספר לאומנויות 'בצלאל' verein zur verbreitjng von kunstgewerb

18 גלויות שנה טובה נדירות עם מוטיבים יהודיים, פסוקים וציטוטים מהמקורות היהודים.

בטאון הבריגדה היהודית 'הד המחנה'  - חיל הרגלים הארץ - ישראלי, טבת תש"ג [1943] - כפי ה

5 דפים וחוברות תפילה מוקדמים נדירים.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגרי"ש אלישיב. ה' אדר תשמ"ו [1986].