צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב מהאדמו"ר מוויז'ניץ-מאנסי, הגאון רבי מרדכי הגר, תשי"ח [1958]
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

266 . מכתב מהאדמו"ר מוויז'ניץ-מאנסי, הגאון רבי מרדכי הגר, תשי"ח [1958]

מכתב בחתימתו של הגאון רבי מרדכי הגר, האדמו"ר מוויז'ניץ-מאנסי [תרפ"ב-תשע"ח].

במכתב המלצה לתמוך ברבי משה רוזנברג שאוסף כסף להכנסת כלה.

[1] דף. דיו על נייר רשמי. 22X28 ס"מ. כתיבת סופר עם חתימת יד קדשו בשלוש שורות. מצב טוב. סימני קיפול.

הערכה

$700 - $800
המכירה הסתיימה.
$500
$610
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב בחתימת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, תשל"ט [197

מכתב מעניין מזמן שלמד בישיבה של בעל ה'חתם סופר' בפרשבורג, ובו חידושי תורה ש