צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב מעניין מאת רבי ישראל בער אודסר 'בעל הפתק'
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

220 . מכתב מעניין מאת רבי ישראל בער אודסר 'בעל הפתק'

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי ישראל בער אודסר לרבי שמואל הורוויץ. טבריה, תרצ"ג [1933].

מכתב ארוך ומעניין, ששלח רבי ישראל בער [דב] אודסר לרבי שמואל הורוויץ מגדולי וחשובי משפיעי ברסלב, במכתב כותב הרב אודיסר על עצמו: 'עדיין לא זכיתי לשמחה ועדיין עובר מה שעובר מכל צד' וכן בעניין חשיבות ההתבודדות, ובנושא הדפסת ספרי ברסלב.

רבי ישראל בער אודסר נולד בשנת תרמ"ו בטבריה, למשפחה של חסידי קרלין. בילדותו מצא בגניזה את הספר "השתפכות הנפש", אולם הספר היה ללא כריכה והוא לא ידע מי המחבר. הוא התלהב מהספר, ולמד בו בקביעות, הפך להיות חסיד ברסלב והתגורר בסמוך ובשכנות לרבי מרדכי חיים סלאנים, אשר קירבו ודאג לו לדירת מגורים למרות היותו שייך לזרם חסידי סלונים שהתנגדו לחסידות ברסלב. בהמשך עבר גם לירושלים כדי ללמוד שם מזקני חסידות ברסלב. במרוצת הזמן התקבצה סביבו חבורה של חסידים שלמדו אצלו. בסוף ימיו נתפרסם בעקבות מכתב מסתורי על פתק שבו נכתב "נ נח נחמ נחמן מאומן", ועל שם המעשה מכונה על ידי חסידיו "בעל הפתק". המכתב נשלח לרבי שמואל הורוויץ ממשפיעי ברסלב.

[2] עמ', בדף אחד המקופל לשנים. 22X27ס"מ. הכל בכתב ידו ובחתימתו. חתום 'ישראל ברסלב'.

הערכה

$700 - $900
המכירה הסתיימה.
$500
$1,098
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

כתב יד סופר כולל רשימת פרקי תהלים, ואחר כך פסוקי תהלים מסודרים לפי א"ב כפול

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף אנקונה, לקהילת סינגליה.

כרך חידושים בכתב יד, כולל חידושים על סוגיות הש

"סדר סליחות לאומרם אחר שמונה עשרה בשעת ימי תשובה כפי מה שנהגו ק"ק מכפר מונטיצילי", "סדר תחנונ

חדושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם מאת רבנו חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווי