צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מכתב מרבי רפאל שפירא, ראש ישיבת וואלוזין [תרס"ה-תרס"ח?]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

92 . מכתב מרבי רפאל שפירא, ראש ישיבת וואלוזין [תרס"ה-תרס"ח?]

מכתב מרבי רפאל שפירא, ראש ישיבת וואלוזין לאב"ד ירושלים עם דרישת שלום לתלמידו הצדיק רבי אריה לווין ולבנו החולה רבי מנחם זונדל [תרס"ה-תרס"ח?] עם תוספת של רעיתו בכתב ידה.

מפרט: [1] דף, נייר משבצות. 13X20 ס"מ, נכתב בשני צידי הדף כולו בכתב ידו של רבי רפאל ובו הוא חותם פעמיים.
תוכן: במכתב הוא דורש בשלום רבי חיים יעקב שפירא, אב"ד ירושלים ולחתנו של בנו של רבי חיים יעקב, הוא הצדיק רבי אריה לווין שלמד אצלו בוואלוזין בצעירותו. רבי רפאל מברך אותם במילים חמות: 'וד' יתן להם כל משאלות ליבם לטובה וכו', ובהמשך ברכה נוספת לבנו רבי זונדל שהיה חולה: "ד' יחזקהו ויאמצהו...'. רבי זונדל עלה לירושלים ונפטר בחיי אביו בשנת תרס"ח. 
בשולי המכתב נכתב בעט בכתב יד אחר, כנראה של רעייתו של רבי רפאל שפירא ואמו של רבי זונדל פניה נרגשת לבה ביידיש.

רקע: רבי רפאל שפירא נולד בתקצ"ז [1837] לרבי אריה לייב שפירא, רבה של קובנה, שנודע בשמו רבי לייבל קובנר. בשנת [תרי"ב] [1852] נישא לבתו של הנצי"ב, ובשנת תר"ל נקרא לכהן כמשנה לראש ישיבת וואלוזין, ובשנת תרמ"א פינה את מקומו בעבור הגר"ח סאלאווייציק מבריסק, ונתמנה כרב נובואלכסנדרוסק בליטא. ולאחר מכן בברויסק.

מצב: קרעים משוקמים וסימני הדבקה. הטקסט כולו קריא. מצב בינוני.

הערכה

$1,200 - $1,400
המכירה הסתיימה.
$800
$960
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

דף גדול מפנקס התשובות של הגאון הקדוש רבינו עקיבא איגר זצ"ל, עם חתימת יד קדשו (כנראה כ

תוספתא סדר טהרות עם פירוש מאת רבי אליה

כתב סמיכה מאת רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון – המהרש"ם מברעזאן לרבי שלו

מכתב חתום בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב.

מנורת חנוכה נדירה עשויה חרס. יוצרה על ידי שארית הפליטה. מינכן, תש"ח [1947].