צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב מרתק מבן גוריון אודות יחסו לתקשורת ובפרט אודות עיתון 'הארץ', שדה בוקר תשי"ד [3.2.54]
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

20 . מכתב מרתק מבן גוריון אודות יחסו לתקשורת ובפרט אודות עיתון 'הארץ', שדה בוקר תשי"ד [3.2.54]

מסמך היסטורי מרתק, מבן גוריון ליעקב רוזנטל בנוגע לעיתונות, תקשורת, ועיתון הארץ.

מכתב עם התבטאויות מסקרנות, בין הדברים טוען בן גוריון שאין דבר כזה "בלתי תלוי" אלא כל גוף תקשורת מייצג את האינטרס של בעליו, ו/שאין הוא מתייחס בשלילה ל'עיתונות' אבל שישנם כמה עיתונאים ועיתונים שהם "שורש פורה ראש ולענה בחיינו".
לקראת סוף המכתב מציין בן גוריון שניתן לבוא לבקר אותו בכל אחד מימות החול לאחר השעה 12 בצהריים, ושבשבתות הוא טרוד מאד בעבודתו משום שזהו היום היחיד שבו הוא לא צריך לעבוד במשק בקיבוץ.

[1] דף נייר. 25X20 ס"מ, העתק שהוקלד במכונת כתיבה עם חתימתו בעט של בן גוריון בתחתית המכתב, בחלק העליון של המכתב הוסיף בן גוריון את המילה "אישי". מצב טוב מאד, סימני קיפול, 2 קרעים זעירים בשוליים.

הערכה

$500 - $800
Auction is inactive.
$300