צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 106 | מכתב נדיר מאת הרבנים הגאונים: הצדיק רבי זונדל סלנט, רבי ישעיה ברדקי ורבי שמואל סלנט
אינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, חפצי יודאיקה, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ואוסף מכתבים אל סר משה מונטיפיורי מעזבונו של הרב אברהם שישא - לונדון - עמלת רוכש 22%
שלישי, מרץ 6, 2018 - 19:00

70 . מכתב נדיר מאת הרבנים הגאונים: הצדיק רבי זונדל סלנט, רבי ישעיה ברדקי ורבי שמואל סלנט

מכתב אל השר משה מונטיפיורי, בחתימת ידי האישים הבולטים והחשובים ביותר בישוב האשכנזי באותה עת, הגאונים הצדיקים רבי יוסף זונדל סלנט, חתנו רבי שמואל סלנט והגאון רבי ישעיה ברדקי, חתנו של רבי ישראל משקלוב בעל 'פאת השלחן'. ירושלים, תרט"ז [1856].

מפרט: [1] דף נייר. 21X27 ס"מ. נייר כחול דק.

תוכן: מכתב תודה וברכה על משלוח כספים למטרות שונות.

מאפיינים מיוחדים: הגה"צ רבי יוסף זונדל סלנט מגדולי תלמידי הגר"ח מוואלוז'ין, חתם שלש פעמים על המכתב, בשוליו הוסיף שורה וחצי בעצם כתב יד קדשו. מכתבים ממנו אינם מצויים כללים.
חתימת ידם של שלשת המנהיגים הללו שעליהם נשען כל הישוב האשכנזי בירושלים באותה עת על מכתב אחד, היא תופעה נדירה ביותר.

מצב: מצב טוב-טוב מאוד. סימני קיפול.

הערכה

$7,000 - $8,000
המכירה הסתיימה.
$5,000
$6,100
המחיר כולל עמלת קונה