צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב נסער על הפילוגים והפיצולים המתרחשים בכולל אוסטרייך מאת רבי משה זאב נכד' מבאיאן אל רבי משה חר"ג
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

210 . מכתב נסער על הפילוגים והפיצולים המתרחשים בכולל אוסטרייך מאת רבי משה זאב נכד' מבאיאן אל רבי משה חר"ג

הרב החסיד רבי משה זאב נכד, מראשי ופארי סגל חבורת חסידי באיאן בצפת, הסתופף בצלם של אדמו"ר הזקן מסאדיגורא ובנו אדמו"ר ה"פחד יצחק" מבאיאן.

רבי משה זאב נולד צפת, לאביו הרב החסיד רבי יחיאל דוב, בשנת תרט"ו, ונקרא על שם זקנו הרב הצדיק רבי משה זאב אוירבאך מחמעלניק. נשא את הרבנית שרה רחל בת הרב החסיד רבי שלום מאיר, בן הרב הצדיק רבי אברהם שלמה, בן הרה"ק רבי ישראל חיים מלודמיר, בנו של המלאך הק' וחתנו של הרה"ק רבי שלמה מקארלין. בצפת, נתחמם רבי משה זאב לאורם של גדולי וזקני החסידים, יחידי סגולה אנשי שם שהסתופפו בצילא דמהימנותא, בצל מרן הסבא קדישא מרוז'ין ובנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורא. כבר בהיותו אברך צעיר לימים, התבלט רבי משה זאב כדמות מופת בין סגל חבורת החסידים בצפת.

[1] דף נייר. 14X22 ס"מ. כולו בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב. כתמי זמן.

הערכה

$1,000 - $1,200

פריטים נוספים ממכירה זו

החלק הראשון רובו טבלאות, והחלק השני כולל לוח מולדות ותקופות לשנים שמ"ה-שצ"ט, מאת מנדלין פארט

כתב יד מפואר לכהן, הכולל: סדר נשיאת כפים החל מברכת רצה ועד לאחר שים שלום, ע

קול אריה, פלפולים על הש"ס מאת רבי אריה ליב חריף, הובא לדפוס על ידי