צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב תשובה מפוסק הדור רבי משה פיינשטיין שחלקו לא נדפס
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

216 . מכתב תשובה מפוסק הדור רבי משה פיינשטיין שחלקו לא נדפס

מכתב תשובה ארוך בכתב ידו וחתימתו של רבי משה פיינשטיין. ניו יורק, תשי"ט.

התשובה נשלחה לתלמידו הנודע רבי אפרים גרינבלט וכוללת שני חלקים בשני נושאים. החלק הראשון בנושא קדשים לא נדפס!
החלק השני נדפס באגרות משה אורח חיים חלק ב סימן ב.
4 עמ'. נייר בלאנק עם שורות. 21X28 ס"מ. מחיקות ותיקונים והכל בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב מאוד.

רבי משה פיינשטיין [תרנ"ה-תשמ"ו] מגדולי פוסקי ההלכה בתקופה שלאחר השואה, יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית וראש מתיבתא תפארת ירושלים בניו יורק. נודע גם בסדרת ספריו שו"ת אגרות משה. רבי אפרים גרינבלט [תרצ"ב-תשע"ד] פוסק הלכה ובעל שו"ת 'רבבות אפרים'. פוסק הלכה נודע, ותלמידו המובהק של רבי משה פיינשטיין.

הערכה

$2,000 - $2,200
המכירה הסתיימה.
$1,600
$2,074
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

דף לוח שנה, עם שמות פרשיות השבוע, המולדות, המועדים המוכרים, ועשרות שמות בלת

‫ליקוט דברי הבעל שם טוב שהובאו בספרי תלמידו המובהק ה'תולדות יעקב יוסף' ו'צפ

ספרו של רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר (בעל ה'מגן אברהם') על הילקוט שמעוני.

שטר של עשרה דולרים שנתן האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר, כמה חודשים לפני פטירתו, לרב יוסף משה