צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מנחת חינוך. שלשה חלקים. למברג [תרכ"ט 1869]. מהדורה ראשונה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

36 . מנחת חינוך. שלשה חלקים. למברג [תרכ"ט 1869]. מהדורה ראשונה

מנחת חינוך, שלשה חלקים. ביאור רחב על ספר החינוך מאת רבי [יוסף באב"ד]. למברג, [תרכ"ט 1869]. מהדורה ראשונה.

מפרט: [1] קטז: [1], קמח דף; [2], קה, ד, [3] דף, 35 ס"מ. לכל חלק שער מיוחד. כולל דפי ה'מנחת עני' בסוף הספר.

מאפיינים ייחודיים: מהדורה ראשונה של הספר הלמדני הנודע. הספר יצא לאור בעילום שם, וכפי שנכתב בשער: "חברו חד מגאונים המובהקים שבזמנינו הקדוש והטהור נ"י ומרוב ענותנותו העלים את שמו...". רק במהדורה השניה שנדפסה בלמברג תרמ"ט [1889], כ-15 שנה לאחר פטירת המחבר, נכתב שם המחבר. מהדורה ראשונה זו נדירה.

רקע: המחבר רבי יוסף באב"ד היה רבה של טרניפאל, והספר 'מנחת חינוך' הוא מספרי היסוד של עולם הלמדנות וההעמקה, בכל תפוצות ישראל, עד היום הזה. במשך השנים נדפסו ממנו עשרות מהדורות שונות, ונכתבו עליו ביאורים שונים.

מצב: טוב-טוב מאוד. בשער בראשון מדבקות קטנות. בדף כח בחלק הראשון קרעים מודבקים ללא חסרון. מעט כתמים. כריכה פשוטה ללא שדרה.

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$1,000
$10,800
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

אגרת חידושי תורה באגדות חז"ל בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי חיים צבי ט

מאור עינים. חסידות על סדר פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטשרנוביל.

תשובה הלכתית בכתב יד קדשו של רבי יעקב אבוחצירא בנודע בכינוי 'אביר י

סידור תפלה לכל השנה, כמנהג בני תימן כולל חגים ומועדים כתב יד הסופר המקובל רבי שלום חג