צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מסמך בחתימת שמחה בונים סופר, בעל ה'שבט סופר'
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

67 . מסמך בחתימת שמחה בונים סופר, בעל ה'שבט סופר'

אישור נישואין מרבי שמחה בונים סופר, רבה של פרשבורג ובעל ה'שבט סופר'. 18 דצמבר 1880. 

מפרט: [1] דף, 34X21 ס"מ. נכתב בלועזית. בסופו חתימת ידו וחותמתו הרשמית כרבה הראשי של פרשבורג. 

תוכן: אישור נישואי לילידת פרסבורג שאמורה להתחתן בווינה. שם החתן: איגנאץ בן מוריץ ופאני פרייליך מאויסע (Aussee) שבמורביה. שם הכלה: רגינה בת נתן ומינה פראנקל.

רקע: רבי שמחה בונם סופר - שרייבר [תר"ג 1843 - תרס"ז 1906) נולד לאביו רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בנו הגדול של החתם סופר. כבר מקטנותו נודע בכשרונותיו ובהתמדתו בתורה. בגיל 29 מילא את מקום אביו כרבה של פרשבורג וכראש הישיבה הגדולה בה.
גדולי הדור הפליגו בשבחו. אביו ה"כתב סופר" הבחין בגדלותו ואמר עליו: "בו בחרתי מבניי, שכולם טובים וישרים, שימלא ברצות ה' כסאי אחרי". האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז אמר עליו בהיותו בחור צעיר, "תלמיד חכם רך בשנים כזה לא נמצא אצלינו בגליציה. המהר"ם שיק, פנה אליו בתואר "הדרת גאונותו". רבי אליעזר זוסמן סופר מגדולי תלמידי החתם סופר ורבה של פאקש, שהיה קשיש בהרבה מרבי שמחה בונם סופר, כשפגש בו פעם התכופף לעברו לנשק את ידו.
חיבר את סדרת הספרים 'שבט סופר'.

מצב: טוב-טוב מאוד. סימני קיפול. מעט כתמי זמן.

הערכה

$1,300 - $1,800
המכירה הסתיימה.
$1,000
$1,200
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

פירוש על כל ספר תהלים מאת רבי יעקב הכהן, אב"ד וויסטיניץ בגליל הורוד

חידושים על מסכתות שבת וברכות מאת רבי יעקב גינצבורג. פראג, תקע"ד.

רימונים לספר תורה. כסף, מרוקו, המאה ה 19.

ספר דברי חיים על התורה וחידושים על הש"ס לרבינו הקדוש רבי חיים הלברש

תורה נביאים וכתובים. מיניאטורה. פריז, בדפוס רוברטו’ סטפנו’ . ש"ד-ש"ו [1543-1546].

מגן אברהם. חסידות על התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי אברהם מטריסק.