צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | מקבץ ספרי קראים [7]
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

20 . מקבץ ספרי קראים [7]

‫* אפריון עשה לו המלך שלמה, בהודעת סבת חלוקת הקראים מהרבנים. עברית וגרמנית: Aus der Petersburger Bibliothek. Beitraege und Documente zur Geschichte des Karaeerthums und der karaeischen Literatur, von A. Neubauer, לייפציג, 1866. שער גרמני, נדפס ללא שער עברי.
* בקרת לתולדות הקראים, מאת אברהם בער גאטטלאבער. ווילנא, תרכ"ד 1865 (!). קדם שער, שער גרמני ושער עברי.
* מסע בחצי האי קרים, מאת אפרים דיינארד. שני חלקים, ווארשא, תרל"ט-תר"ם, 1880-1879. 1897.
* דד מרדכי,תשובות חכמי הקראים לשאלות יעקב טריגלאנד, על מהות הקראים, ועוד כמה חיבורים קטנים. וינה, [תק"ץ] 1830. [4], לו דף. כנראה שיש עותקים עם דף נוסף.
* סדור התפלות כמנהג הקראים חלק ראשון, כולל תפלות של חול ושבתות השנה. הוצאת חברת בחורי אהבת תורה לישראל הקראים במצרים,  [קהיר תש"ו].
‫* לקוטי קדמוניות ... השריד והפליט מספרי המצות הראשונים לבני מקרא, על ידי אברהם אליהו הרכבי.  ס"ט פטרבורג, 1903. XII, 211 עמ’, [3] לוחות.
ָ* The rise of the Karaite sect : a new light on the Halakah and origin of the Karaites by Dr. Zvi Cahn. Bניו יורק [1937].

כללית מצב טוב.

הערכה

$800 - $1,000

פריטים נוספים ממכירה זו

* מחזור ליום הכיפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה ומדינות

חיבור גדול בכתב יד המכיל עשרות דרושים על דרך הקבלה. סוריה?

תורה נביאים וכתובים Biblia Hebraica, על ידי  Everardo van der Hooght.  הקדמות והסכמות בלטינית ו