צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מקבץ [5] התרי שחיטה עבור הבחור חיים מרדכי דוויק. תרס"א-תרס"ט
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

215 . מקבץ [5] התרי שחיטה עבור הבחור חיים מרדכי דוויק. תרס"א-תרס"ט

התרי שחיטה עבור הבחור חיים מרדכי דוויק מהעיר ויגובה, מאת הרבנים:

הגאון הצדיק רבי שמואל יצחק הורוויץ, מו"צ בעיר קראטינגן מקראטינגע משנת תרס"א. אוצר הרבנים 19575. הסמיכה נשלחה לגאון רבי אליעזר שולביץ, מייסד וראש ישיבת לומז'א בליטא ובהמשך בפתח תקווה.
רבי יהודא ליב בן אליעזר, ש"ץ ושו"ב בעיר פוטאווייאן, בשנת תרס"ג.
הגאון המפורסם רבי אפרים דובער ברזינסקי, רב בוויגובה ומחבר ספר פליטי אפרים, דרושים על התורה, בשנת תרס"ד. אוצר הרבנים 3088.
הגאון רבי ישראל יהושע סג"ל-מלמד, מציטוביאן שבמחוז קלם בליטא, שימש ברבנות בווארנה, בשנת תרס"ג. אוצר הרבנים 12210.
רבי יחיאל מיכל מושקין מירושלים, מחבר הספרים מיכל מים חיים, מילי דאבות ומכלל יופי, בשנת תרס"ט.

5 דף. דיו על נייר. 3 מתוכם מודבקים על קרטון. 13X21 ס"מ. כולם אוטוגראפים חתומים. כתיבות אשכנזיות. כללית מצב בינוני-טוב. נתון בתוך פנקס מקורי עם חוטי קשירה.

הערכה

$500 - $800
המכירה הסתיימה.
$300
$854
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

"חידושי צרפת" או פרוש בעלי התוספות על התורה כמו שנדפסו בספר "הדר זקנים", כתב היד מכיל קטעים מ

דרושים על פרשיות השבוע (בראשית-שמות) של האדמו"ר האמצעי לבית חב"ד [תקל"ד-תקפ

לקיטת יצחק. דיני שחיטה ובדיקה למהר"י וויל עם עם הוספות רבות.