צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | משנה למלך. עם הגהות חשובות. קושטא, תצ"א [1731] מהדורה ראשונה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

104 . משנה למלך. עם הגהות חשובות. קושטא, תצ"א [1731] מהדורה ראשונה

חידושים ופלפולים על סדר ספר משנה תורה להרמב"ם, מאת רבינו יהודה רוזאניס מקושטא. עם הגהות חשובות בכתב יד. קושטא תצ"א [1731].

מפרט: [3], ב-כז, פ, קיב, 46, פט דף, ללא דפי המפתחות שנדפסו שנה אחר כך ונוספו רק לחלק מהעותקים. 30 ס"מ. מהדורה ראשונה.

רקע: ספר 'משנה למלך' קנה את מקומו בספרות התלמודית כאחד מספרי היסוד הלמדניים והמפולפלים בעומק הבנת דברי הרמב"ם, המחבר היה מגדולי חכמי קושטא בדורו, וחכמי הספרדים הוקירוהו והעריצוהו ביותר עד שרגילים לכנותו לרוב גדולתו ובקיאותו וקדושתו 'הרב תנא'. 

מאפיינים ייחודיים: בגליונות הספר כשלושים הגהות בכתב יד ספרדי, רובם חתוכות מעט וחתומות בראשי תיבות: יב"ן.
בשער ובדף שלפניו חתימת רבי אריה ליב הרשלר, דיין וראב"ד בירושלים [עיין עליו: תולדות חכמי ירושלים ח"ג עמ' 253], עם כמה הגהות בכתב יד אשכנזי, כנראה בכתב ידו של אריה ליב הנזכר.

מצב: טוב. דפי הספר במצב טוב מאוד למעט חיזוקים בשני דפים ראשונים ושני דפים אחרונים (החיזוקים בעיקר בשוליים הלבנים). כריכה פשוטה פגומה.

 

 

הערכה

$1,500 - $2,000
המכירה הסתיימה.
$750
$1,020
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב מאת רבי מרדכי רוקח מבילוגרייא. [תש"ה-תש"י בערך].

חידושים על מסכתות שבת וברכות מאת רבי יעקב גינצבורג. פראג, תקע"ד.

מכתב חתום בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב.

מכתב חתום מאת פרופ' לאון רוזנפלד לפרופ' דויד בוהם, מעבדות אוניברסיט

מכתב חתום מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופסור דויד בוהם, פרינסטון, נ

טס מפואר לספר תורה, כסף חתום. וינה, 1867-1872.