צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | משנה למלך. עם הגהות חשובות. קושטא, תצ"א [1731] מהדורה ראשונה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

104 . משנה למלך. עם הגהות חשובות. קושטא, תצ"א [1731] מהדורה ראשונה

חידושים ופלפולים על סדר ספר משנה תורה להרמב"ם, מאת רבינו יהודה רוזאניס מקושטא. עם הגהות חשובות בכתב יד. קושטא תצ"א [1731].

מפרט: [3], ב-כז, פ, קיב, 46, פט דף, ללא דפי המפתחות שנדפסו שנה אחר כך ונוספו רק לחלק מהעותקים. 30 ס"מ. מהדורה ראשונה.

רקע: ספר 'משנה למלך' קנה את מקומו בספרות התלמודית כאחד מספרי היסוד הלמדניים והמפולפלים בעומק הבנת דברי הרמב"ם, המחבר היה מגדולי חכמי קושטא בדורו, וחכמי הספרדים הוקירוהו והעריצוהו ביותר עד שרגילים לכנותו לרוב גדולתו ובקיאותו וקדושתו 'הרב תנא'. 

מאפיינים ייחודיים: בגליונות הספר כשלושים הגהות בכתב יד ספרדי, רובם חתוכות מעט וחתומות בראשי תיבות: יב"ן.
בשער ובדף שלפניו חתימת רבי אריה ליב הרשלר, דיין וראב"ד בירושלים [עיין עליו: תולדות חכמי ירושלים ח"ג עמ' 253], עם כמה הגהות בכתב יד אשכנזי, כנראה בכתב ידו של אריה ליב הנזכר.

מצב: טוב. דפי הספר במצב טוב מאוד למעט חיזוקים בשני דפים ראשונים ושני דפים אחרונים (החיזוקים בעיקר בשוליים הלבנים). כריכה פשוטה פגומה.

 

 

הערכה

$1,500 - $2,000
המכירה הסתיימה.
$750
$1,020
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מנורת חנוכה נדירה עשויה חרס. יוצרה על ידי שארית הפליטה. מינכן, תש"ח [1947].

משנה תורה להרמב"ם עם השגות הראב"ד, מגיש משנה, ופירוש כסף משנה ממרן רבי יוסף קארו.

תפלות לכל השנה כמנהג הקראים. קלעא, תצ"ה [1735]. ספר נדיר.

כתב יד, "ספר גורלות מהחכם אבן עזרא". קובא [כיום אזרבייג'ן], תרכ"ב 1862.

זרע קודש על התורה והמועדים, מרבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ.

מנורת נר תמיד לבית כנסת. כסף חתום. איטליה, 1740 בערך.