צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | משניות נזיקין. העותק של הגאון רבי עמרם גרינוולד
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:30

328 . משניות נזיקין. העותק של הגאון רבי עמרם גרינוולד

משניות סדר נזיקין. פראג, תקצ"ו [1836]. בשער הספר חתימת יד קדשו של הגאון הצדיק רבי עמרם גרינוואלד (עמרם גרו"ו).

רקע: רבי עמרם גרינוואלד – מגדולי תלמידי הכתב סופר, שחיבבו והעריצו ובחר בו לשמשו, בתשובותיו מכנהו 'תלמידי כבני', נודע כגאון וצדיק נשגב, לאחר אירוסיו למד אצל המהר"ם א"ש, כל ימיו ישב בטשארנא ולא חפץ ברבנות, נפטר בכ"ח ניסן תר"ל. אודותיו: מא"ז קיננסליכער, החתם סופר ותלמידיו, תקלב. מבניו רבי משה גרינוולד מחוסט בעל ערוגות הבושם ורבי אליעזר דוד מסאטמר. רבים מרבני הונגריה היו מצאצאיו.

חתימה וחותמת נוספת: שמואל גרינוואלד, מונקאטש.

מצב: בינוני-טוב. קרע קל בשער. כתמי זמן ושימוש. כריכה פשוטה.

הערכה

$1,200 - $1,400
המכירה הסתיימה.
$900
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

העתקה בכתב יד של ספר "דרך חיים והוא שיר גדול מן חמשה עשר ושלש מאות בתים מלאים ....

'אמרי שפר': הנה הנה מליצות ושירים, למוסר השכל המה מעירים...

ספר ברכי יוסף על ארבעה חלקי שולחן ערוך, מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א).

[2] מכתבים מאת האמן הרמן שטרוק, אחד בכתב ידו והשני הוקלד במכונת כתיבה.

שיר השירים עם פירוש רש"י ועם באור חדש בשם 'עבודת הגרשוני', מאת רבי