צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | נזר הקודש. יעסניץ, תע"ט 1719. מהדורה ראשונה העותק של רבי חיים ברלין
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:30

112 . נזר הקודש. יעסניץ, תע"ט 1719. מהדורה ראשונה העותק של רבי חיים ברלין

נזר הקדש. מדרש רבה עם פירוש מאת רבי יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל מהלברשטט. יעסניץ, תע"ט [1719]. מהדורה ראשונה.

מפרט: [6] תפד [7] דף, 31 ס"מ.

מאפיינים יחודיים: בדף השני ובדף האחרון חותמת של רבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב מוולווז'ין.

רקע: חיבור גדול על מדרש רבה ספר בראשית, עם פנים המדרש. עם הסכמות חשובות. המחבר היה מלומדי בית המדרש של הטפסר והנגיד יששכר בערמן סג"ל, אודותיו כתב רבי מאיר להמן את הספר 'יועץ המלך'. הנגיד סייע בהדפסת הספר, ובראש השער נדפס: שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך. מנדורה חדשה נדפסה רק בשנים האחרונות.

מצב: טוב. מעט נקבי עש. כריכה פשוטה. 

הערכה

$600 - $800
המכירה הסתיימה.
$250
$720
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

טס כסף "לב" לספר תורה. הודו, תרצ"ב [1932].

מחזור לראש השנה ויום הכפורים כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין.

ספר איוב עם תרגום לאדינו, לאומרו בתענית תשעה באב.

מקדש מלך. פירוש על הזוהר הקדוש מאת רבי שלום בוזאגלו. על חומשים ויקרא-דברים.