צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | נזר הקודש. יעסניץ, תע"ט 1719. מהדורה ראשונה העותק של רבי חיים ברלין
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:30

112 . נזר הקודש. יעסניץ, תע"ט 1719. מהדורה ראשונה העותק של רבי חיים ברלין

נזר הקדש. מדרש רבה עם פירוש מאת רבי יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל מהלברשטט. יעסניץ, תע"ט [1719]. מהדורה ראשונה.

מפרט: [6] תפד [7] דף, 31 ס"מ.

מאפיינים יחודיים: בדף השני ובדף האחרון חותמת של רבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב מוולווז'ין.

רקע: חיבור גדול על מדרש רבה ספר בראשית, עם פנים המדרש. עם הסכמות חשובות. המחבר היה מלומדי בית המדרש של הטפסר והנגיד יששכר בערמן סג"ל, אודותיו כתב רבי מאיר להמן את הספר 'יועץ המלך'. הנגיד סייע בהדפסת הספר, ובראש השער נדפס: שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך. מנדורה חדשה נדפסה רק בשנים האחרונות.

מצב: טוב. מעט נקבי עש. כריכה פשוטה. 

הערכה

$600 - $800
המכירה הסתיימה.
$250
$720
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

חסידות על סדר הפרשיות וליקוטים מאת האדמו"ר רבי חיים האגר מקוסוב.

ספר קרניים. ספר קבלי עם פירוש דן ידין מאת רבי שמשון מאוסטרפולא. אמשטרדם.

למעלה מ-[60] דפים ומקטעי דפים שרידי דפוסים עתיקים שהוצאו מכריכות.

מכתב המשגיח רבי יחזקאל הלוי לוינשטיין, ובו הפניות ללמוד מאמרים מסויימים בספר חכמה ומו

מחזור לראש השנה ויום הכפורים כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין,

מכתב נרגש מאת רבן של ישראל המאיר עיני ישראל בחיבוריו משנה ברורה וחפ