צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | נזר הקודש. יעסניץ, תע"ט 1719. מהדורה ראשונה העותק של רבי חיים ברלין
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:00

112 . נזר הקודש. יעסניץ, תע"ט 1719. מהדורה ראשונה העותק של רבי חיים ברלין

נזר הקדש. מדרש רבה עם פירוש מאת רבי יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל מהלברשטט. יעסניץ, תע"ט [1719]. מהדורה ראשונה.

מפרט: [6] תפד [7] דף, 31 ס"מ.

מאפיינים יחודיים: בדף השני ובדף האחרון חותמת של רבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב מוולווז'ין.

רקע: חיבור גדול על מדרש רבה ספר בראשית, עם פנים המדרש. עם הסכמות חשובות. המחבר היה מלומדי בית המדרש של הטפסר והנגיד יששכר בערמן סג"ל, אודותיו כתב רבי מאיר להמן את הספר 'יועץ המלך'. הנגיד סייע בהדפסת הספר, ובראש השער נדפס: שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך. מנדורה חדשה נדפסה רק בשנים האחרונות.

מצב: טוב. מעט נקבי עש. כריכה פשוטה. 

הערכה

$600 - $800
$250
$260
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

ויכוח והוכחות אודות קדמות ספר הזוהר, מאת [רבי יצחק חבר].

גביע כסף חתום, עם ציון יובל הכסף למסדר האחווה היהודי "דון אברבנאל ברית אברהם", עם דמו

ספר השנה לכבוד המחלקה המסימת בבית הספר העברי התיכוני דשיקגו, אילל.

'ועתיד הוא להיות מגדולי הרבנים בישראל'; סמיכה בכתב ידו, חותמו וחתימתו של רבי ראובן דו

ספר תרומת הדשן עם פסקים וכתבים אשר חבר מוהר"ר ישראל...ונקרא... איסרלין.