צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | נחלת צבי – קן מפורשת, לבוב, תרל"ג [1873]. מהדורה ראשונה. ספר סגולה
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

140 . נחלת צבי – קן מפורשת, לבוב, תרל"ג [1873]. מהדורה ראשונה. ספר סגולה

נחלת צבי, מאת רבי צבי גוטמאכר, ואביו רבי אליהו גוטמכר 'הצדיק מגריידיץ'. לבוב, תרל"ג [1873]. מהדורה ראשונה.

מפרט: כח, מב  [2] דף, 28.5 ס"מ. שוליים נאים. כרוך לא כסדר.

כולל ארבעה חיבורים: א. נחלת צבי ביאור סוגיות קשות במסכת יבמות.
ב. קן מפורשת, ביאור על מסכת קינים. עם הפנים.
ג. צפנת פענח: ביאור מאמרי רבה בר בר חנא שבמסכת בבא-בתרא.
ד. שלום בפמליא של מעלה: יישוב סתירות בין חלקי השולחן הערוך.
שני החיבורים האחרונים הם של רבי אליהו גוטמאכר, אבי המחבר, שכתב גם שתי הקדמות לשני החיבורים של בנו.

רבי צבי גוטמכר בנו של רבי אליהו גוטמכר נפטר בחיי אביו, בלי שהשאיר ילדים. אביו הוציא את חיבוריו נחלת צבי וקן מפורשת על מסכת קנים, ובהקדמה לקן מפורשת כתב אביו: "אם בעת שיצטרך אדם לישועה מה'... ילמד משנה עם הרב ותוי"ט ופירוש בני ז"ל ויעמיד עצמו אח"ז ויתפלל באיזה לשון ששגור בפיו... ויפרט מבוקשו שיהיה נענה". וגם כותב בהקדמה שהוא מתנחם בכך שבנו זיכה רבים לדורות עולם להביא טובות ולהציל מפורענות" [מצורף חומר בעניין גם מה שנכתב על הצלחת הסגולה].

רבי אליהו גוטמכר 'הצדיק מגריידיץ' [תקנ"ו 1795 – תרל"ה 1874] היה תלמידו של רבי עקיבא איגר, עסק בקבלה והתקרב לחסידות. היה רב בפלשן ואחר כך בגריידיץ. נודע כצדיק מגריידיץ ורבים נהרו אליו לבקש ברכות. אף צדיקים כאדמו"ר בעל השפת אמת מגור ביקשו ממנו ברכה.

מאפיינים יחודיים: עותק מיוחד, בסוף הספר נוספו 2 דפים ובהם מפתח לספר צפנת פענח, דפים אלו נדפסו על נייר שונה, ואינם רשומים במפעל הביבליוגרפיה.

מצב: טוב-טוב מאוד. כריכה חדשה. 

הערכה

$300 - $400
המכירה הסתיימה.
$200
$244
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

תשובה הלכתית ארוכה מאת רבי שלמה איגר. פוזנא, תר"א [1840].

מכתב מעניין ובו מבקש מאיר דיזינגוף מראשי 'צעירי המזרחי' סידור עבודה לחברו כטובת הנאה

פירושים לפירוש רבי אברהם ן' עזרא על התורה.

קמע כסף[?] ליולדת, עם צירופי אותיות, ציורים קבליים ושמות מלאכים.

"...ישנם מצבים שבהם חייבים התערבות כירוגית למרות שבד"כ אני מזלזל בשימוש של סכינים..."

‫תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות, עם פירוש רש"י רשב"ם (למס' פסחי