צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | נתיבות המשפט. זאלקווא, תקס"ט-תקע"ו.שני חלקים. מהדורה ראשונה. נדיר
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

141 . נתיבות המשפט. זאלקווא, תקס"ט-תקע"ו.שני חלקים. מהדורה ראשונה. נדיר

חידושים וביאורים על חושן משפט מאת [רבי יעקב לורברבוים מליסא] מחבר חוות דעת, מקור ברוך, ועוד. זאלקווא, תקס"ט-תקע"ו [1809]-1816. מהדורה ראשונה. ספר נדיר.

מפרט: [חלק א] זאלקווא, תקס"ט: [1], יא, [3], ג, [1], טו-פו; מו דף, נייר. 
            חלק ב, זאלקווא, תקע"ו:  [1], קו דף, נייר. כ 36 ס"מ.

רקע: החיבור מורכב משני חלקים, חלק החידושים הנקרא משפט הכהנים, ומהצד השני חלק החידושים הנקרא משפט האורים. בכל מקום שהמחבר חידש חידוש דין מעצמו נדפס סימן מיוחד. החלק הראשון נדפס עם פנים השלחן ערוך. בשער החלק הראשון לא נכתב במפורש שם המחבר. החלק הראשון נדפס בשנת תרס"ט, ובשנת תקע"ו הדפיס המחבר חלק שני, עם מהדורה נוספת של החלק הראשון. לפנינו המהדורה הראשונה של שני החלקים.

מאפיינים מיוחדיים: מחשובי החיבורים על שו"ע חושן משפט, חידושיו ופסקיו הם נר לרגלי הדיינים העוסקים בדיני ממונות, המחבר דן רבות בדברי בעל 'קצות החושן', מפלפל בדבריו ומשיג עליהם, בעל קצות החושן השיב להשגותיו בחיבורו 'משובב נתיבות'.

מצב: מצב בינוני. דף השער הראשון נפגם ומחוזק עם הדבקות נייר, כתמי זמן, מספר דפים משוקמים עם הדבקות נייר בפינות.

הערכה

$1,000 - $1,500
המכירה הסתיימה.
$500
$610
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב ברכה מאת רבי ברוך בער ליבוביץ ראש ישיבת קמניץ.

מכתב בחתימת יד של האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב, ברוקלין ניו יור