צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | סמ"ע. עם מאות הגהות למדניות בכתב יד. קראקא, תל"ב [1672]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

101 . סמ"ע. עם מאות הגהות למדניות בכתב יד. קראקא, תל"ב [1672]

שלחן ערוך חושן משפט עם מאירת עינים (סמ"ע). קראקא, תל"ב [1672]. עם עשרות הגהות למדניות' בכתב יד רבני אשכנזי מתקופת ההדפסה.

מפרט: שך, יד דף, 30.5 ס"מ.

מאפיינים ייחודיים: לאורך כל דפי הספר מאות הגהות בכתב יד אשכנזי. ההגהות נכתבו על ידי מספר כותבים,. חלק מההגהות הרבות הן הגהות למדניות שנכתבו על ידי גאון עצום בעל שיעור קומה. בדבריו הוא מקשה על דברי הסמ"ע, ואף כותב "ותימה לי על הסמ"ע", "וצריך עיון", "אין זו קושיא", וכן מקשה סתירה בדברי הרמ"א.  כמו כן יש הגהות שהנם ציונים לדברי הש"ך במקום שהוא חולק על הסמ"ע [הש"ך נדפס לראשונה רק כעשר שנים לפני הדפסת הספר שלפנינו].

ספר נדיר. במפעל הביבליוגרפי נרשם על פי עותק חסר, ובספריה הלאומית נרשם שנדפס בשנת ת"ל על פי עותק חסר שער.

תוכן: בדף השער ובדפים ראשונים חתימות רבות של רבנים אשכנזיים:
יהודה ליב בן הרב הגדול מנחם מענדל. (קראכמל.?)
נאם הצעיר  באלפי בנימין וואלף בלא"ר הרב המאור הגדול... אב"ד ור"מ דק"ק חעלם חתן הרב הגדול יהודה ... אב"ד ור"מ דק"ק קרושניק (?) כנראה רבי בנימין וואלף רבה של הראדלי (קארדלא) מחבר ענף עץ אבות על פרקי אבות (אופיבך, תע"ט).
שרגא פייביש (?) מלייפניק.
...מתושבי העלשוי.
זה הסמ"ע שייך להתורני  הר"ר גדלי'.
...אויערבאך.
במהלך הדורות עבר העותק שלפנינו בין גדולי הרבנים שעסקו בהלכות חושן משפט. 

מצב: בינוני. קרעים, כתמים. כריכה מפורקת.

הערכה

$8,000 - $10,000
המכירה הסתיימה.
$5,000
$6,000
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

אישור נישואין מרבי שמחה בונים סופר, רבה של פרשבורג ובעל ה'שבט סופר'

ארבעה מגדלי בשמים. כסף, פיליגרן. מזרח אירופה, המאות 19-18.

העתק מכתב מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופ' מקס בורן, פרינסטון, ניו

לוח הכולל לכל ימי עולם ללמד בני יהודה מצות חשבון תקופות ומולדות, ערוך ומלוקט מכמה ספר