צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | ספרי תקנות, אמשטרדם. המאה ה 18. פריט מוזיאוני
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

35 . ספרי תקנות, אמשטרדם. המאה ה 18. פריט מוזיאוני

כרך תקנות מפואר של קהלת האשכנזים באשכנז שהיה בשימוש אצל אחד מגבאי הצדקה בקהילה. כולל עשרה פרסומים מודפסים, החל מספר התקנות המפורט הראשון של הקהילה, עם קבצי תקנות נוספות ושינויים שנעשו בתקנות. המחצית הראשונה של המאה ה 18.

מפרט: כולל (לפי הספר):

* תקנות הקהילה דקהל קודש אשכנזים אשר באמשטרדם. אמשטרדם, בדפוס עטיאש, תצ"ז [1737].
[4] ב-לג דף, 15.5 ס"מ. יידיש באותיות צו"ר. מכיל קב סעיפים, עם מפתחות. בדפים כו, ב-כז, שמות 21 מחשובי וראשי הקהל המאשרים את התקנות. התקנות מאושרות כאן גם ע"י השלטונות. כפי הידוע לפנינו ספר התקנות הראשון של הקהילה האשכנזית באמשטרדם. לא מופיע במפעל הביבליוגרפי.
* סדר הנהגת בית הכנסת  מכל המנהגים.... אמשטרדם, בדפוס פרופס, תקי"ט [1759].
ט [1] דף, 15.5 ס"מ. נייר עבה במיוחד. חלק מהשער נדפס בדיו אדום. כולל נד תקנות, עם מפתחות. נרשם במפעל הביבליוגרפי על פי עותק בספריה העירונית של ניו יורק.
* אורדינאציא פון אלי שטרות וכתבים תס"ח [1708] דף מקופל.
* תקנה לסעודות, תס"ט [1709]. להגבלת ההוצאות בחתונות ובסעודות. דף מקופל.
* תקנה לסעודות, תע"ז [1717]. להגבלת ההוצאות בחתונות ובסעודות. דף מקופל.
* תקנה לסעודות, תפ"ב [1722]. להגבלת ההוצאות בחתונות ובסעודות. דף מקופל.
* אורדינאציא מן כל השטרות וכתבים תצ"א [1731] דף מקופל.
* אמפליאציא בדבר אופן בחירת הפרנסים והגבאים. 1737 [תצ"ח]. דף בודד.
* אמפליאציא על תקנות דקהלתינו: ועל ידי דיא עדלי גרויש אכטבארי הערן בורגרמיינשטרן אונ’ רעגירדרש דיזר שטאט אמשטרדם. אפראבירט אין דאטא ה’ מייא 1747. אמשטרדם, בדפוס פרופס , תקי"ט 1759.
ד דף. 15.5 ס"מ. נייר עבה במיוחד.
* אמפליאציא אויף תקון מ"ג מתקוני קהלתינו ועל ידי עדלי גרויש אכטבארע הערין בורגרמיינשטאש אונ’ רעגיררש בעיר הזאת (תקנות אודות קבורה). אמשטרדם, בדפוס פרופס, תקי"ח [1758].
[2] דף. 15.5 ס"מ. נייר עבה.

מאפיינים יחודיים: הקהילה האשכנזית באמשטרדם נודעה כקהילה מסודרת ומאורגנת במיוחד. בספר התקנות נכתבו 102 תקנות מפורטות, בתקנה האחרונה [קב] נקבע בדיוק כיצד אפשר לשנות את התקנות, ואכן בשינויים המופיעים בקונטרסים שנדפסו אחר כך נזכר שהם נעשו על פי הדרך שנקבעה בתקנה קב. קונטרסי תקנות נדפסו לשימוש חברי הקהילה, והם נדפסו במעט עותקים, ולכן הם לא מצויים. במיוחד הדפים הבודדים ובהם התקנות לרוב לא נשתמרו.
כריכה עור מקורית עם הטבעות זהב מפוארות. עם שם ה'גבאי צדקה ר' יוזפא כהן'. במרכז הכריכה הקדמית, סמל קהילת האשכנזים באמשטרדם, ומעליו דמות שני מלאכים נושאים כתר, בצד האחורי של הכריכה, סמל המדפיס פרופס, ומעליו דמות המלאכים והכתר. דפים חלקים בתחילת ובסוף הכרך.
חיתוך הדפים מוזהב.

מצב: דפי הספר במצב טוב מאד עם מעט כתמי זמן. גם הכריכה נשמרה במצב זהה למעט סדק לכל אורך השדרה.

 

 

 

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$1,500
$5,760
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

משנה תורה להרמב"ם עם השגות הראב"ד, מגיש משנה, ופירוש כסף משנה ממרן רבי יוסף קארו.

קובץ תחינות שנתייסדו על ידי אשה צדיקה שלא גילתה את שמה.

מכתב המלצה מאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר עבוד שד"ר שבא מארץ ישראל לארצות הברי

שלחן ערוך חושן משפט עם מאירת עינים (סמ"ע). קראקא, תל"ב [1672].

ספר דרשות בכתב יד מאת רבי אהרן פיורדא, בכתב יד המחבר.

רקע: המרד הגדול (66-70 לסה"נ) היה הראשון מבין שלוש מרידות גדולות שמרדו היהודים כנגד ה