צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | ספר דרשות בכתב יד מגאון מופלג. שאוולאן, תרי"ב-תרמ"ג, [1852-1883]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

94 . ספר דרשות בכתב יד מגאון מופלג. שאוולאן, תרי"ב-תרמ"ג, [1852-1883]

ספר דרשות בכתב יד לסיומי מסכתות ולסיום ששה סדרי משנה, שנאמרו בעיר שאוולאן במחוז קובנה בין השנים תרי"ב-תרמ"ג. [1852-1883].

מפרט: 280 עמ', מתוכם כ160 עמ' כתובים. 21X15 ס"מ.

רקע: הכותב הוא כנראה רבי שמואל אב"ד שאוולאן, ידיד נעוריו של הגאון רבי ישראל סלנטר, תלמידו קרוב להגאון בעל קרן אורה, בספר חמדת שאול סי' י"ט נדפסה שאלה ממנו, ובהערת נכד המחבר שם נרשם  "הוא הרה"ג מו"ה שמואל זצ"ל שהיה אח"כ אבד"ק שאוולאן, ומאז למד בקארלין והסתופף בצל הגאון המובהק מו"ה יצחק זצ"ל, הגאבד"ק קארלין בעהמח"ס קרן אורה, והיה נכבד בביתו עד למאד כאשר סח לי אחר מנכדיו של הגאון בעל קרן אורה ומשם הריץ שאלותיו וספקותיו לאא"ז הגאון מו"ה שאול זצללה"ה".
במכתב הגאון רבי ישראל סלנטר להרד"ם מייזליש אב"ד קראקא משנת תרכ"ו (נדפס במוריה ניסן תשנ"ט) הוא כותב  "...בעד ידידי מנוער, גברא רבא, כבוד הרב הג' כו' כמהר"ש הרב דק' סאוולאן, להיות לפה לפני הדרת גאונו, אולי יש ביד כת"ר להשתתף בצער ת"ח מובהק הלזה ולהיות למשען לו".
וכן כתב המהר"ל דיסקין במכתב המלצה הנדפס גם שם "...ולמלאת דברי ידידינו הרב הגאון מוהרי"ס נ"י, כי נכמרו נחומי יחד על הרב המאוה"ג המוכ"ז שי' האב"ד דק' שאוולאן, הלא זה הגבר ראה עני ששה שנים מעלילות שקרים כידוע, והנה טרם יצא לאור משפטו (אשר אך זה מקרוב יצאו נקיים בחמלת ד'). העלילות והשקרים שמציין המהרי"ל דיסקין הם עלילת הדם הידועה שהייתה בשאוולאן שהחלה בשנת תרכ"א והסתיימה רק לאחר כמעט שש שנים, ראה על כך זכרון יעקב ליפשיץ (ח"ב עמ' 12) ייתכן שמשום כך אין דרשות משנים אלו בכתב היד!!!

מאפיינים ייחודיים: בכל דרוש צויין בראשו באיזה אירוע נאמר וכן תאריך. דרשות ארוכות לסיומי מסכתות בודדות, סדרים, ואף לסיום ששה סדרי משנה. תאריכי הדרשות הם מהשנים: תרי"ב-תרי"ט, תרכ"ה, תרכ"ט, תרל"א, תרל"ז, תרל"ח, תרמ"ג.
בעיון קל ניתן לעמוד על כך, שהרב המחבר היה אדם גדול בעל שיעור קומה, בקי נפלא בהלכה ודרוש, ובספרי אחרונים, לשונו עט סופר, כתיבתו מליצית וקולחת, ודברי מוסריו נאמרים בחן וענוה. את מוסריו מבליע בנעימה תוך שזירת רעיונות המתאימים לתקופתו, ודברי חיזוק ומוסר לעבודת ה' ולמוד התורה לבני קהילתו.

מצב: טוב מאוד. כתמי זמן. כריכת עור חדשה ומפוארת.

הערכה

$6,000 - $8,000
המכירה הסתיימה.
$3,000
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

קובץ תחינות שנתייסדו על ידי אשה צדיקה שלא גילתה את שמה.

* דרשות לפרשות בראשית-האזינו, דרשה השייכת לפרשת ויצא, דרשה למילה, דרשה לפרשת זכור, בש

מכתב חשוב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון, מליובאוויטש.

מנורת חנוכה עשויה כסף חתום. ברלין, 1804-1815. 

מגילת אסתר מיניאטורית עם נרתיק עשוי עצם ועץ. הולנד/אנגליה. המאה ה 20-19.

מגילת אסתר מיניאטורית, עם איור פתיחה צבעוני יפה וכתב מעשה ידי סופר מומחה.