צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | ספר המבחר וטוב המסחר. גוזלוב, שני עותקים של וריאנט לא ידוע. קראי
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

21 . ספר המבחר וטוב המסחר. גוזלוב, שני עותקים של וריאנט לא ידוע. קראי

וריאנט מיוחד: ספר המבחר וטוב המסחר, פירוש על התורה להרב רבנו אהרן הראשון ... בן הרב רבנו יוסף הרופא זצ"ל. עם באור הנקרא טירת כסף להרב היש"ר (יוסף שלמה בן משה [לוצקי]). גוזלוב, נדפס בבית כ"ר שבתי טגאטר. תקצ"ד (!).
מפרט: י, יג-סו [צ"ל: סח]; עא; נא [צ"ל: נ]; לב, [1] דף, עד סוף חומש במדבר. עם שרטוטים. כ 33 ס"מ.
מאפיינים מיוחדים: לפנינו ויראנט מיוחד, במפעל הביבליוגרפי נרשם על עותק עם שער מספרית סינסינאטי. יתכן ולפנינו נסיון מוקדם להדפסת הספר. העותק שלפנינו מסתיים בסוף חומש במדבר ונראה כאילו לא נדפס יותר בוריאנט זה.
מצב: טוב. כתמי זמן. כריכה מפורקת.

ספר המבחר וטוב המסחר, פירוש על התורה להרב רבנו אהרן הראשון ... בן הרב רבנו יוסף הרופא זצ"ל. עם באור הנקרא טירת כסף להרב היש"ר (יוסף שלמה בן משה [לוצקי]). הובא לדפוס בהוצאת החברים. גוזלוב, 1835. מהדורה ראשונה.
‫מפרט:  י, יג-סו [צ"ל: סח]; עא; נא [צ"ל: נ]; לב, [1]; לז, [3] דף, חסר דף אחרי השער ובו לוח החברים. עם שרטוטים. כ- 33 ס"מ.
מאפיינים מיוחדים: חיבור קראי על כל חמשה חומשי תורה, מאת אהרן בן יוסף הקראי שחי במאה ה 13. חיבור קראי יסודי וחשוב. ספר נדיר במיוחד.
מצב: בינוני. נקבי עש. כריכת חצי עור חדשה.

הערכה

$1,000 - $1,200

פריטים נוספים ממכירה זו

* דיני שחיטות ובדיקות מאת רבי יעקב ווייל עם פירוש אהל ישראל מאת רבי

ספר זכרון יהודה, חלק ראשון יכונה פתחי יהודה.

מכתב בחתימת האדמו"ר הקדוש פועל הישועות הרב הקדוש רבי שלומ'קה מזוויעל

גביע כסף של אליהו הנביא. 2 חותמות מטושטשות. גרמניה, המאה ה 18-17.

ציון לנפש חיה – צל"ח, על סדר קדשים, מאת רבי יחזקאל לנדא.