צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | ספר התרומה. פסקי הלכות מאת [רבי ברוך בן יצחק]. ויניציאה, בדפוס בומברג, רפ"ג [1523]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

55 . ספר התרומה. פסקי הלכות מאת [רבי ברוך בן יצחק]. ויניציאה, בדפוס בומברג, רפ"ג [1523]

ספר התרומה. פסקי הלכות מאת [רבי ברוך בן יצחק]. ויניציאה, בדפוס בומברג, רפ"ג [1523]. מהדורה ראשונה. 

מפרט: [139] דף, 24x19 ס"מ. הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי ורשימת ספרי בית דפוסו מס' 81.

מאפיינים מיוחדים: בתוך הספר ישנם מספר הגהות בכתב יד של שינויי נוסחאות ומראי מקומות, לא הובררה זהות הכותב אך מהכתב הוברר שהכתב הוא קדום וסמוך לתקופת ההדפסה.
בשער הספר "נדפס עם רב העיון הספר המפואר הזה הנקרא ספר התרומה...", כולל רנד סעיפים בהלכות: שחיטה, טרפות, איסור והיתר, חלה, נדה, גיטין, חליצה, עבודה זרה, יין נסך, ספר תורה, תפילין ושבת. בתחילת הספר מובאים הסימנים, המהווים את כותרות ההלכות, ואחר כך מובאים הפסקים עצמם.
בתוך הפסקים נוספו הלכות ארץ ישראל, הפותחות בעניין חיבת הארץ: "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה ויבא מורה צדק לנו... כי חביבה ארץ ישראל ואשריו איש הדר בה... וכל שכן הדר בה ומקיים מצו' התלויין בה, זוכה להיות במחיצתו של הקב"ה".

רקע: המחבר רבי ברוך בן יצחק מגרמייזא [1140 לערך – 1211] מבעלי התוספות, עלה לארץ בסוף ימיו. ספר התרומה נחשב לאחד מספרי הפסיקה החשובים, ופוסקים רבים מבססים עליו את פסקיהם.

מצב: טוב. שוליים נאים, כתמי זמן, נקבי עש בשוליים הלבנים של דפים הראשונים בלבד, בדף [ב] ו[ז] קרעים והדבקות עם פגיעה קלה בטקסט. כריכת חצי עור, עתיקה עם פגמים קלים.

הערכה

$4,500 - $5,500
המכירה הסתיימה.
$3,500
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

ברכת מזל טוב להולדת הבן, בחתימת האדמו"ר רבי סיני הלברשטאם, אב"ד דק"ק זמינגראד והגליל.

תפילה לשוחט וסיכום הלכות שחיטה ובדיקה, בכתב יד מצוייר, מרבי עקיבא ב

מגילת אסתר מיניאטורית מעוטרת עם נרתיק עץ זית בצורת תיק לספר תורה. יר

חמישים לוחות שנה רצופים שנדפסו בוילנא - הוראדנא, בין השנים תק"ע-תר"

קובץ תחינות שנתייסדו על ידי אשה צדיקה שלא גילתה את שמה.