צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | ספר טיב גיטין חתימות שושלת אדמור"י פשדבורז
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

60 . ספר טיב גיטין חתימות שושלת אדמור"י פשדבורז

ספר טיב גיטין ויד אפרים, על שמות גיטין. לעמברג 1839. חתימות שושלת אדמור"י פשדבורז.

מפרט: בדף הפורזץ חתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי אברהם משה וולטפרייד מפשדבורז ורוספשה (ת"ר-תרע"ח) בהרה"ק רבי עמנואל מפשדבורז בנו יחידו של רבי ישעיה מפשדבורז, סבל רבות מרדיפות ועלילות הן מהגויים והן מממתנגדיו היהודים וזכה לתמיכת רבו רבי חיים מצאנז, שכתב עליו בעוד שהיה צעיר לימים "שהרב היקר בנש"ק מו"ה אברהם משה בהרב המאוה"ג הקדוש מו"ה עמנואל ז"ל ימלא מקום אבותיו לשבת על כסא הרבנות ואם כי עודנו רך בשנים עוז פניו תאיר ביראה וחכמה לכן בטוח אני שיהי' לאילן רב אם יפארוהו ויחזקוהו". באותו דף קצת למטה חתימת בנו האדמו"ר רבי עמנואל ממפאביאניץ - לודז' חתן הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב בעל עטרת ישועה
בשער הספר חותם  אחיו (מזיווג שני של אביו) וחתנו האדמו"ר רבי יחזקאל יחיאל וולטפריד אב"ד דגליל וואלא.
ראה אודותם בספר דברות חיים (ירושלים תשע"ה).

מצב: טוב. כתמי זמן. כריכה מקורית מפורקת.

 

 

הערכה

$1,000 - $1,300
המכירה הסתיימה.
$750
$900
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

רקע: המרד הגדול (66-70 לסה"נ) היה הראשון מבין שלוש מרידות גדולות שמרדו היהודים כנגד ה

מגילת אסתר מיניאטורית מעוטרת עם נרתיק עץ זית בצורת תיק לספר תורה. יר

חלקו הראשון של הדרוש לשבת שובה פרשת האזינו תקע"ד [1813], בכתב ידו של רבי משה סופר ה"ח

מכתב חתום בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב.

מגילת אסתר מיניאטורית, עם איור פתיחה צבעוני יפה וכתב מעשה ידי סופר מומחה.