צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | עירין קדישין. ורשה, תרמ"ה 1885. מהדורה ראשונה
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

361 . עירין קדישין. ורשה, תרמ"ה 1885. מהדורה ראשונה

עירין קדישין. לקוטים על התורה [וגם למועדים ומאורעות שונים] מאת מרנא ורבנא ישראל [פרידמן] מרוזין ובנו רבי אברהם יעקב מסאדיגארי. וורשא, תרמ"ה 1885. חסידות. מהדורה ראשונה.

שני שערים. הראשון קצר והשני ארוך ובדיו זהובה. בעמ' האחרון ציור של מחתת קורח. כולל דרוש מרבי אברהם ,אחי המחבר. בסוף הספר ליקוטים בודדים מאישי חסידות שונים.

המחבר הוא מייסד שושלת חסידות רוז'ין והיה נינו של רבי דוב בר ב"ר אברהם ממזריץ', גדול תלמידי הבעש"ט. שימש אחריו באדמו"רות בסדיגורא.

יא,יג-סה דף. 18 ס"מ
כריכת קרטון ישנה. דפים שברירים.

 מצב טוב – בינוני.

הערכה

$200 - $300
$100
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

סיכה לזכר מרד גטו ורשה.

תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, לעמברג תרמ"ו [1846] דפוס חיה טאבה.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב שלמה יוסף זוין.

* ארבעה מכתבים בכתב ידו וחתימתו וחותמתו האישית של הרב יוסף משאש.

דף 'לשנה טובה' בדפוס ליטוגרפי צבעוני עם סצינת עקידת יצחק דפוס מונזון [?] ירושלם, ראשי