צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 098 | פירוש הרב שמשון רפאל הירש בכתב ידו לששת הפרקים הראשונים של 'שירי המעלות'
ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה
שני, מרץ 27, 2017 - 17:30

353 . פירוש הרב שמשון רפאל הירש בכתב ידו לששת הפרקים הראשונים של 'שירי המעלות'

כתב יד הרש"ר הירש הכולל ביאורים לפרקים בספר תהילים (קיט-קכה), עם הפניות למקורות שונים בתנ"ך.

מפרט: [10] עמ', 28x22 ס"מ. כת"י בגרמנית בכתב קורנט (Deutsche Kurrentschrift). הרש"ר הירש פרסם כתב יד זה ואת המשך תרגומו ופירושו לפרקי 'שירי המעלות', בסדרת מאמרים ב"ישורון", תרכ"ז. כתב היד שלפנינו נדפס שם בעמ' 1 – 11, 33 - 42.

מאפיינים ייחודיים: בכותרת כתב היד מופיע: Die fuenfzehn Altjuedischen "Aufwaerts"- Lieder,  ('חמישה עשר שירי המעלות היהודיים העתיקים'), אך כתב היד שלפנינו מתייחס לשישה 'שירי המעלות' בלבד (תהלים קכ-קכה). בראש כל פרק מופיעה כותרת (מהות הפרק), ולאחריה תרגום ופירוש, מלבד פרק קכג שיש לו פירוש ללא כותרת וללא תרגום.

רקע: הרב שמשון רפאל הירש (1808-1888) היה ממעצבי זרם "תורה עם דרך ארץ" והאורתודוקסיה החדשה בגרמניה. הוא נמנה על ראשי הלוחמים בתנועות הרפורמציה אשר התפשטו באותה-עת בקרב קהילות יהודיות רבות ברחבי גרמניה. עם מינויו של הרב הירש לכהן כרב בפרנקפורט שעל נהר מיין בשנת תרי"א (1851), החל הלה לפעול לשיפור וביצור מצבו הרוחני של הנוער היהודי; ולשם כך רתם את מרבית מאמציו להקמת בית ספר יהודי שבו ירכשו התלמידים חינוך תורני וכללי. הרש"ר הירש ביקש באמצעות כתביו (שנכתבו בשפה הגרמנית, כדי להרחיב את מעגל התפוצה) לפלס מסילות אל ליבותיהם של נערי ישראל, על-מנת שיוכלו להתמודד כראוי עם אתגרים הרוחניים בני-התקופה, כפי שהוא עצמו מציין בהקדמה למאמרו: "למלא רוחות ונפשות במחשבותיו של דוד".

מצב: מצב טוב מאוד. כריכת עור חדשה מהודרת.

הערכה

$3,500 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$2,500
$4,200
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

תיקוני הזהר. שבעים תיקוני הזהר עם הוספות והערות. 

שאלות ותשובות להלכה ולמעשה מאת רבי יצחק בר ששת גדול חכמי אלג'יר וחותם תקופת הראשונים.

תלמוד ירושלמי סדר קדשים על מסכתות חולי

כתב שליחות ה"ר שמואל שלום מטעם רבני חברון, תכ"ט 1668.