צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | פנקס העזבונות של בית הדין בפאס, כתוב וחתום על ידי רבני ודייני פאס, ראשית המאה ה 20
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

107 . פנקס העזבונות של בית הדין בפאס, כתוב וחתום על ידי רבני ודייני פאס, ראשית המאה ה 20

פנקס היסטורי רב ערך, שריד לימים המפוארים של קהלת פאס העתיקה מקום מוצאו של גדול הפוסקים התלמודיים רבינו יצחק אל – פאסי. ראשית המאה ה 20.

מפרט: גודל הפנקס - 19x30 ס"מ. 200 עמודים, מתוכם 61 דפים כתובים.

מאפיינים ייחודיים: פנקס מיוחד בו רשמו בבית הדין את הצוואות שנערכו ואושרו על ידם, רשימת העזבונות ואופן חלוקתם בין היורשים. הכל כתוב וחתום על ידי רבני ודייני פאס ומאושר בכתב ידם, בתוספת בולי מס ממשלתיים.
בראש הפנקס רשם רבי וידאל צרפתי רבה של פאס בכתב ידו: "פנקס העזבונות נפתח לכתיבה בשלשה באב שנת תר"פ פ"ק בפאס יע"א, הצב"י וידאל צרפתי ס"ט". עם חותמו בצרפתית. 
בין הרבנים הכותבים והחותמים: רבי וידאל צרפתי הנ"ל, רבי משה אבן דנאן, הראב"ד רבי מתתיהו סירירו, רבי אבא עטייא, רבי יוסף הכהן סקלי, רבי יוסף בן נאיים בעל מלכי רבנן רבי שלמה ששון, רבי שמואל אבן דנאן, רבי יעקב אבן דנאן, רבי יהודה אבן עטר.

רקע: פרטים ביוגראפיים על הרבנים הנזכרים, ראה מלכי רבנן לרבי יוסף בן נאים חלק שני, נדפס בתוך תקנות ח"ב, פריז תש"ע עמ' תרא-תריא.

מצב: מצב טוב-טוב מאוד. כריכה מקורית משופשפת.

 

הערכה

$5,000 - $7,000
המכירה הסתיימה.
$2,500
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב מאת הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין אל רבי אברהם ב"ח [הופנברג] אב"ד וואסקיא [

חלקו הראשון של הדרוש לשבת שובה פרשת האזינו תקע"ד [1813], בכתב ידו של רבי משה סופר ה"ח

ספר דברי חיים על התורה וחידושים על הש"ס לרבינו הקדוש רבי חיים הלברש

ברכת מזל טוב להולדת הבן, בחתימת האדמו"ר רבי סיני הלברשטאם, אב"ד דק"ק זמינגראד והגליל.

מנורת חנוכה נדירה עשויה חרס. יוצרה על ידי שארית הפליטה. מינכן, תש"ח [1947].

ספר הזכרון והקבלה, סוד ה' בכתב יד, מאת רבי דוד דלידא אב"ד אמסטרדם, ואחריו תיעוד של בע