צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | צמד מכתבים מהאדמו"רים לשושלת רוז'ין
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

71 . צמד מכתבים מהאדמו"רים לשושלת רוז'ין

* מכתב מאת האדמו"ר ישראל פרידמן מצורטקוב. איידלסהיים, תרפ"ו [1926].

מפרט: [1] דף, נייר. 14X22 ס"מ. המכתב נחתם בחתימת ידו של האדמו"ר: "ישראל במוה דוד משה זצ"ל".

רקע: האדמו"ר רבי ישראל פרידמן (1854-1933) היה בנו, יד ימינו וממשיך דרכו של רבי דוד משה האדמו"ר הראשון מצורטקוב, ונקרא על שם סבו רבי ישראל מרוזין. בשנת תרס"ד (1903) החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת אביו, והיה בן מייסדי "הסתדרות החרדים" בטשרנוביץ, שבהמשך השתלבה בתוככי אגודת ישראל, שנוסדה אז, והיה חבר מועצגה"ת של אגודת ישראל והשתתף בכינוסיה, אחרי מלחמת העולם הראשונה עבר לוינה. ובין תלמידיו המבוהקים המהר"ם שפירא מלובלין ועוד, והיה מהתומכים הגדולים לעלות לארץ ישראל.

מצב: טוב מאוד. סימני קיפול.

*  מכתב תודה לתורמים בחתמת האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, תל אביב, תרצ"ח [1937].

מפרט:  [1] דף, נייר רשמי. 22X29 ס"מ. המכתב נחתם בחתימת ידו של האדמו"ר: "ישראל במוה מרדכי פייבש". במכתב אישור קבלת תרומה מיהודי שיקאגו, וברכות לתורמים.

רקע: האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, (1857-1948) האדמו"ר השני לחסידות הוסיאטין, וממשיך דרכו של אביו רבי מרדכי שרגא פייביש, ונקרא ע"ש סבו רבי ישראל פרידמן שנפטר שבע שנים קודם לכן, עם פרוץ מלחמת העולם השניה עקר האדמו"ר לתל אביב יחד עם קבוצה גדולה מחסידיו, להם אמר, "צריך לברוח בנעלי בית". והשתתף בתפילה שנערכה בשנת תש"ב כשעלה החשש שהצורר הנאצי יגיע לארה"ק, ונפטר בכסלו תש"ט, ונקבר ע"פ צוואתו בטבריה, כשחתנו רבי יעקב פרידמן המשיך באדמו"רותו.

מצב: טוב, סימני קיפול, מעט כתמים.

 

הערכה

$4,000 - $6,000
המכירה הסתיימה.
$2,000
$3,840
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופ' דויד בוהם, על תסכולם של אינטל

סידור תפלה לכל השנה, כמנהג בני תימן כולל חגים ומועדים כתב יד הסופר המקובל רבי שלום חג

ספר הזכרון והקבלה, סוד ה' בכתב יד, מאת רבי דוד דלידא אב"ד אמסטרדם, ואחריו תיעוד של בע

שלחן ערוך חושן משפט עם מאירת עינים (סמ"ע). קראקא, תל"ב [1672].

תפילה לשוחט וסיכום הלכות שחיטה ובדיקה, בכתב יד מצוייר, מרבי עקיבא ב