צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | קובץ ספרי שחיטות ובדיקות. מהדורות נדירות ולא ידועות
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

148 . קובץ ספרי שחיטות ובדיקות. מהדורות נדירות ולא ידועות

* דיני שחיטות ובדיקות מאת רבי יעקב ווייל עם פירוש אהל ישראל מאת רבי ישראל אב"ד קופנהגן. זאלקווא, בדפוס גרשון וחתן אחיו וגיסו סג"ל, תקי"א [1751]. מהדורה נדירה.
[24] דף, 19 ס"מ.
מהדורה נדירה. הספר נרשם במפעל הביבליוגרפי על פי עותק שבספרית בר אילן, אין בספריה הלאומית.

* דיני שחיטות ובדיקות מאת רבי יעקב ווייל עם הגהות גבול בנימין מאת רבי בנימין וואלף מפראג. זאלקווא, בדפוס דוד ב"ר מנחם מן, תק"י [1750]. מהדורה לא ידועה.
[24] דף, 19 ס"מ.
מהדורה לא ידועה, לא נרשמה במפעל הביבליוגרפי ובאוצר הספר העברי, ולא נמצאת בספריה הלאומית.

* שחיטות ובדיקות של הגאון מוהר"ר יעקב וויל זצ"ל עם הגהות מהר"ץ. זאלקווא, בדפוס גרשון ובן אחיו חיים דוד סג"ל, תק"ח [1748]. מהדורה לא ידועה.
[22] דף, 19 ס"מ.
מהדורה לא ידועה, לא נרשמה במפעל הביבליוגרפי ובאוצר הספר העברי, ולא נמצאת בספריה הלאומית.

* שחיטות ובדיקות לרבי יעקב ווייל עם הגהות אמרי טוב מאת רבי נתן ב"ר יום טוב ליפמן מזאלקווא. זאלקווא, בדפוס  גרשון, דוד וחיים דוד סג"ל, תקכ"ג [1763].  
[19] דף, חסר שער. 19 ס"מ. בדף [9] ציור גדול צורת הריאה.

הספרים כרוכים יחד. בסוף הכרך חתימת בעלים רבנית ובין דפי הספרים כמה הגהות ותיקונים בכתב יד.

מצב: טוב-טוב מאוד. מעט כתמי זמן. כריכה קדמית חסרה.

הערכה

$500 - $800
המכירה הסתיימה.
$300
$464
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

תרי"ג מצות עם ביאורים והערות קצרות מאת רבי משה חאגיז.

שירי תפארת, חבור כולל שמונה עשר שירים, כולם מספרים תהית ה' ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה ל

ויוסף אברהם. תשובות הלכתיות מאת רבי אברהם דיין.

כתובה אמנותית על קלף. גיברלטר, תרע"ח [1918].

"לפי דעתי אין בידו להצריכה חליצה אחרת"; תשובה בענייני חליצה, בכתב ידו וחתימתו של אחד