צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | קובץ תשובות מאת רבי משה פיינשטיין
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

301 . קובץ תשובות מאת רבי משה פיינשטיין

קובץ תשובות הלכתיות בכתב יד מאת רבי משה פיינשטיין. [תשכ"ח 1968 בערך].

מפרט: [6] דפים, 21X28 ס"מ, הכל בכתב ידו ובחתימת ידו.

אוסף תשובות מרבי משה פיינשטיין שכתב לתלמידו המובהק רבי אפרים גרינבלט, הכל בכתב ידו ובסוף הוא חותם: ידידו אוהבו בלו"נ [בלב ונפש] משה פיינשטיין.
התשובות נדפסו בכרך החמישי של שו"ת אגרות משה, תשובות: נג, צ, פד, עח.

רבי משה פיינשטיין [תרנ"ה-תשמ"ו] מגדולי פוסקי ההלכה בתקופה שלאחר השואה, יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית וראש מתיבתא תפארת ירושלים בניו יורק. נודע גם בסדרת ספריו שו"ת אגרות משה.

רבי אפרים גרינבלט [תרצ"ב-תשע"ד] פוסק הלכה ובעל שו"ת 'רבבות אפרים'. מגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, ותלמידו המובהק של רבי משה פיינשטיין.

מצב: טוב. סמני מים בקצה השמאלי של הדפים עם דהיה ומריחת דיו. הכל קריא.

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$1,500
$3,172
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב בכתב ידו ובחתימות יד קדשו של האדמו"ר רבי דוד מקוצק בנו של 'השר

ביאורים פשטים רעיונות ודרושים וחידושים על התורה מאת רבי מאיר שמחה ה

מצות השם. תרי"ג מצוות כסדר התורה, עם תקוני תשובה ועוד הוספות.

חידושי תורה  מאת האדר"ת רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, רבה של פוניב

יוסף תהלות. תהלים עם פירוש מרבי חיים יוסף דוד אזולאי - חיד"א.