צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | קובץ תשובות מאת רבי משה פיינשטיין
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

301 . קובץ תשובות מאת רבי משה פיינשטיין

קובץ תשובות הלכתיות בכתב יד מאת רבי משה פיינשטיין. [תשכ"ח 1968 בערך].

מפרט: [6] דפים, 21X28 ס"מ, הכל בכתב ידו ובחתימת ידו.

אוסף תשובות מרבי משה פיינשטיין שכתב לתלמידו המובהק רבי אפרים גרינבלט, הכל בכתב ידו ובסוף הוא חותם: ידידו אוהבו בלו"נ [בלב ונפש] משה פיינשטיין.
התשובות נדפסו בכרך החמישי של שו"ת אגרות משה, תשובות: נג, צ, פד, עח.

רבי משה פיינשטיין [תרנ"ה-תשמ"ו] מגדולי פוסקי ההלכה בתקופה שלאחר השואה, יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית וראש מתיבתא תפארת ירושלים בניו יורק. נודע גם בסדרת ספריו שו"ת אגרות משה.

רבי אפרים גרינבלט [תרצ"ב-תשע"ד] פוסק הלכה ובעל שו"ת 'רבבות אפרים'. מגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, ותלמידו המובהק של רבי משה פיינשטיין.

מצב: טוב. סמני מים בקצה השמאלי של הדפים עם דהיה ומריחת דיו. הכל קריא.

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$1,500
$3,172
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב ברכות לרפואה מהאדמו"ר רבי איצ'קל מפשוורסק.

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של רבי מנחם מנדל פנט, האדמו"ר מדעעש בעל ה

חמשה חומשי תורה וחמש מגלות עם פירוש רש"י , ועם הפטרות כמנהג הקהילות

ספר תורה שלם על גוויל, נתון בתוך תיק עץ מפואר בשילוב רצועות כסף וזוג רימוני כסף מקורי

סדר לימים נוראים, סדר תפלת המועדים, סדר תפלת לתענית.