צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | קונטרס בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

99 . קונטרס בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש

מאמר תורני בגרמנית כתוב בעצם כתב יד קדשו של מנהיג יהדות אשכנז הגאון רבי שמשון רפאל הירש אב"ד פרנקפורט.

מפרט: [4] עמ'. 29X22 ס"מ. נייר דק בצבע ירקרק. גרמנית. אוטגראף, עם הוספות בשוליים. בין השורות מופיע מס' פעמים משפט או ביטוי בלשון הקודש.

רקע: הגאון רבי שמשון רפאל הירש – מדמויות ההוד של רבני אשכנז, וממעצבי דרכה, עמד בראש המערכה נגד משכילי גרמניה, ונלחם בהם בעוז וגבורה, אחד הכלים שעמדו בראש המערכה שלו היה הקולמוס אותו לא הניח מידו ובכוחו פעל רבות ונצורות להשיב לב אבות על בנים.

מצב: טוב מאוד. נתון בתוך כריכת עור מהודרת. 

הערכה

$2,000 - $2,500
המכירה הסתיימה.
$1,500
$2,160
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב מאת הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין אל רבי אברהם ב"ח [הופנברג] אב"ד וואסקיא [

הגדה של פסח בנוסח לא מסורתי – נוסח קיבוצי. [תש"י 1950 בערך?].

מכתב בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי [אלחנן] חנה הלברשטאם מקולוטשיץ, רישא תרצ"ח. 

סידור תפלה לכל השנה, כמנהג בני תימן כולל חגים ומועדים כתב יד הסופר המקובל רבי שלום חג

אוטוגרף הגאון רבי יוסף שאול הלוי נטאנזאהן, אב"ד לבוב בעל 'שואל ומשיב', [לבוב], תרי"ז

פירוש על כל ספר תהלים מאת רבי יעקב הכהן, אב"ד וויסטיניץ בגליל הורוד