צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | קונטרס 'קבלה מעשית' בכתב ידו של רבי רפאל ישעיה אזולאי רבה של אנקונה, בן החיד"א. המאה ה 19-18
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

111 . קונטרס 'קבלה מעשית' בכתב ידו של רבי רפאל ישעיה אזולאי רבה של אנקונה, בן החיד"א. המאה ה 19-18

קונטרס סגולות קמיעות תפילות וגורלות מאת רבי רפאל ישעיה אזולאי, בנו בכורו של רבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א. הכל בכתב יד קדשו. המאה ה 19-18. לא נדפס.

מפרט: [60] עמ', 58 עמ' כתובים משני צדי הדף. 10X13 ס"מ, נייר עבה.

תוכן: הקונטרס כולל תפלות וסגולות בהרבה מאד תחומים, וכולל הוראות מפורטות לעשיית הדברים, כשחלק מהדברים הם במה שמכונה 'קבלה מעשית'. בתוך הכתיבה ישנם שרטוטים קבליים, טבלאות, כתיבת של שמות השם באותיות מנוקודות, שמות מלאכים וכדומה.
בין הדברים סגולות לפרנסה, להצלחה, לנצח בדין, למצוא הגנב, לכאב שיניים, לייסורים, לחולי הנופל, לדעת אם החולה יחיה או ימות, לזירוז לידה, לאשה שתתעבר, שיתמלאו המשאלות. והרבה ענייני רפואה וסגולות לזכירה, וכן גורלות וגורל החול.

מאפיינים יחודיים: בדף [14] כותב רבי רפאל ישעיה אזולאי מה שנמצא כתוב בביבליאותיקה של פאריץ, היינו הספריה הלאומית של צרפת בפריז. החיד"א ביקר כמה פעמים בספריה חשובה זו, והוא כותב שאמרו שזו הספריה המיוחדת והגדולה בעולם. ברשימתו - יומנו 'מעגל טוב' הוא כותב הרבה על הספריה ומה שראה בה כתבי יד יהודיים נדירים, אותם הוא מזכיר גם בספרו שם הגדולים. החיד"א קיבל רשות נדירה ומיוחדת להשאיל כתב יד ללילה אחד, והוא העתיק כל הלילה את כתב היד של רבי ישעיה מטראני – הרי"ד על התורה, ואחר כך הדפיסם בספרו פני דוד.
החיד"א נהג להצניע את ידיעותיו הרבות בקבלה, ורק בעיון בכתביו נמצא על בקיאותו בקבלה, ובכמה מקומות בעיקר במה שרשם לעצמו ישנם רמזים על ידיעתו ופועלו בקבלה מעשית. יתכן ואלו הדברים מקורם במה שראה החיד"א. לא נדפס.

רקע: רבי רפאל ישעיה אזולאי נולד בירושלים בשנת תק"ג כבן בכור לאביו החיד"א, הוא למד אצל אביו הגדול ונמנה בין חכמי ירושלים. הוא יצא לחו"ל לכמה שליחויות ולבסוף התגורר באמשטרדם. בכל השנים היה בקשר מכתבים עם אביו שחיבבו ביותר. כשהתגורר החיד"א בליוורנו, נפגש עמו כמה פעמים. כשהתפנתה משרת הרבנות בעיר אנקונה, פרנסי הקהילה בקשו מהחיד"א שיציע להם מועמד, והוא רמז להם על בנו רבי רפאל ישעיה. ראשי הקהילה הסכימו, ואת הצעתם המפורטת הכוללת הגדרה מדוייקת של התפקיד ותנאי השכר, העבירו דרך החיד"א שלא התערב בדברים. בשנת תקמ"ח נתמנה לרבה של אנקונה עד לפטירתו בשנת תקפ"ו. וכבר נכתב על כך שהוא חי 83 שנה בדיוק כשנותיו של אביו. 
החיד"א בספריו מביא דברי תורה רבים בשם בנו רבי רפאל ישעיה, כך הביא שתי תשובות הלכתיות שכתב בנו, והרבה מאד חידושי תורה ממנו. בכל פעם שהחיד"א הזכיר את בנו, כינהו בכינויים 'הבן יקיר לי' 'ידיד נפשי' 'החכם השלם' 'הדיין המצויין' וכדומה. רבי רפאל ישעיה היה איש ידוע חולי והדבר מוזכר בחילופי האגרות בינו לבין אביו. בשנת תקנ"ו התגברה מחלתו, ואביו כתב לו שמרוב צער הוא עצמו נחלה, אמנם כתב לו שלא יאונה לו כל רע והוא התפלל עליו בדמעות. ואכן לאחר מחלה זו הוא חי עוד שלושים שנה. נדפסו כחמישים אגרות ששלח החיד"א לבנו.

מצורף אישור מומחה לזיהוי כתב היד.

מצב: טוב. כתמי זמן. שיקומים קלים ביותר במס' מקומות. כרוך בכריכת עור מקורית נאה עם הטבעות בזהב. 

הערכה

$10,000 - $12,000
המכירה הסתיימה.
$5,000
$10,200
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

תשובה הלכתית בכתב יד קדשו של רבי יעקב אבוחצירא בנודע בכינוי 'אביר י

הגדה של פסח בנוסח לא מסורתי – נוסח קיבוצי. [תש"י 1950 בערך?].

סידור תפלה לכל השנה, כמנהג בני תימן כולל חגים ומועדים כתב יד הסופר המקובל רבי שלום חג

מנורת חנוכה עשויה כסף חתום. ברלין, 1804-1815. 

כתב יד רבי אברהם בן הגר"א ובו ביאור "לך ה' הממלכה כו' כל צבא השמים משתחוים", ול"את שם