צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | קריאה לטובת "קרן התורה" - חתימת החפץ חיים וגדולי ישראל - כרזה היסטורית
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

162 . קריאה לטובת "קרן התורה" - חתימת החפץ חיים וגדולי ישראל - כרזה היסטורית

קריאה לטובת "קרן התורה" מאת גאוני וצדיקי הדור בארץ ובגולה. כרזה הקוראת לעזרה לקרן התורה שנתייסדה ע"י גדולי הדור חתומה בדפוס בחתימות מרן החפץ חיים, רבי יוסף חיים זוננפלד, האדמו"ר מגור, רבי איסר זלמן מלצר, רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי, רבי מאיר שפירא ויתר גדולי הדור.

קרן התורה נתייסדה בכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל העולמית, מטרתה היתה לתמוך במוסדות התורניים בכל ארצות תבל בכרזה מופיעה הקריאה: "קרן התורה נעשתה מעתה להמוסד של כלל ישראל וכל יהודי הרוצה בקיום עמו עם התורה מחויב להרים תקומתו ל"קרן התורה". משמאל מתואר המצב הקשה של מוסדות התורה בארץ ישראל ובגולה.

גודל: 30X43 ס"מ. קרעים בתחתית הכרזה משמאל וליד הפינה השמאלית העליונה.

מצב טוב.

הערכה

$300 - $450
המכירה הסתיימה.
$150
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

תעודת מניה של בנק אנגלו-פלשתינה [The Anglo Palestine Company] הוחתמה ב 27 במאי 1910.

ספר החסידות - מאה צדיקים תולדות וכתבים מאת יצחק ורפל הוצאת צ.

* לוח עולם OROK NAPTAR לשנים תר"צ -תש"ס 1930-2000 בהוצאת SCHLESINGER JOZEF בודפאסט.

סדר תפילה עפ"י נוסח האר"י עם כל הדינים והמנהגים מאת רבי שניאור זלמן מלאדי, חלקים א'-ב