צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | רקח הגדול מאת רבי אליעזר מגרמיזא, הובא לדפוס במצות רבי לוי יצחק אב"ד ברדיטשוב, זאלקווא, תקס"ו [1806]
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:30

235 . רקח הגדול מאת רבי אליעזר מגרמיזא, הובא לדפוס במצות רבי לוי יצחק אב"ד ברדיטשוב, זאלקווא, תקס"ו [1806]

ספר הרוקח שנדפס לראשונה בפאנו בשנת רס"ה [1505], מאת רבינו אלעזר ברבינו יהודה מגרמייזא, מבעלי התוספות.

מפרט: [3], קי דף, נייר. 19x22 ס"מ.

מאפיינים יחודיים: הספר מכיל בסגנון קצר את כל הדינים הנהוגים והנחוצים לאדם בכל ימי השנה, וכולל הלכות מועדים ותשובה, תפלה וברכות, אישות, איסור והיתר ועוד. בשער מצויין שהספר הובא לדפוס במצות רבי לוי יצחק מברדיטשוב, וכן כותב המו"ל בהקדמתו: "ורב טיבותא אחזיק למר ובכל לבי אהודנו לכבוד הרב הגאון החסיד המפורסם  מוהר"ר לוי יצחק נ"י אב"ד דק"ק בארדיטשוב, אשר בראותו כי תם הספר הנכבד הזה מרוב שנים שלא בא לדפוס, ומיקר מציאותו רבים אינם יודעים ממנו... קם והתעורר להעיר לבות בני אדם, להביאו לדפוס...".

מצב: בינוני-טוב. קרעים בפינה התחתונה הלבנה של חמישה דפים ראשונים ללא פגיעה בטקסט. בשלושה דפים נוספים קרעים עם פגיעה בטקסט שהושלם בכתב יד. כריכה ישנה רופפת ופגומה.

הערכה

$250 - $300
המכירה הסתיימה.
$200
$264
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

חיבור קדמון בקבלה, אודות צירופי שמות ונקודות, מאת רבי אברהם מרימון

'אמרי שפר': הנה הנה מליצות ושירים, למוסר השכל המה מעירים...

חמשה חומשי תורה עם הפטרות וחמש מגלות, ועם באור המלות בלשון אשכנזי.

אונה מיראדה אה לוס סיילוס, או לה פואירטה די לה אסטרונומיאה.

ספר מצוות גדול – סמ"ג, מאת רבי משה מקוצי.

הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת רבי יחזקאל פנט מקרלסבורג.