צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 086 | שאלה גלויה. מאת רבי שמשון רפאל הירש, נגד ה'סמינר לרבנים' בברסלאו. 1854
ספרים עתיקים, כתבי יד, מפות, ספרי מסעות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית
שלישי, אוקטובר 28, 2014 - 00:00

14 . שאלה גלויה. מאת רבי שמשון רפאל הירש, נגד ה'סמינר לרבנים' בברסלאו. 1854

שתי כרזות של הרב הירש.
1. OFFENE ANFRAGE. 'שאלה גלויה'. מודפס, דף אחד גדול 40*21 ס"מ. נדפס על צדו האחד של הדף. גרמנית. פורסם לראשונה בעתון שיצא לאור בברלין ביום 16 לאפריל 1854. וכעבור מספר ימים בהמשך חודש אפריל בשנה זו, יצא לאור ככרזה בפני עצמה.
בתחתית הדף נדפסה בקשה מיוחדת לפרסם את הדף בכל מקום צבורי. הכרזה מודבקת על קנבס. מצב טוב מאוד.
ה'סמינר' בברסלאו לימד 'בקורת המקרא', בין מוריו היו כאלו שלימדו תורה שלא בדרך המסורתית. הרב הירש כותב כי לדעתו מלמדים שם אפיקורסות. בראש הסמינר עמד הרב זכריה פרענקל. נגדו, ונגד ספרו 'דרכי המשנה', יצא הרב הירש בנפרד.
2. כרזה מיום 16 ביוני 1854. נגד ה'סמינר לרבנים' בברסלאו. הכל בגרמנית. תרגום הכותרת הוא "אודות מה שאירע בעקבות הכרזה הראשונה OFFENE ANFRAGE". דף גדול 37*23 ס"מ. חיזוק קל בשתי מקומות וקרעים קלים בשוליים הלבנים. מצב בינוני-טוב.
הכרזות נכרכו בכריכת קרטון. שני הכרזות נדירות באופן מיוחד.

הערכה

$800 - $600

פריטים נוספים ממכירה זו

מלאכת שמים. הלכות ספר תורה תפילין ומזוזות, מאת רבי יצחק דב הלוי במברגר. אלטונא, תרי"ג [1853].

ששה סדרי משנה. עם כל המפרשים. ונוסף בהם חידושי הגאון מוילנא וחידושי רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

המלצה עבור מוסד עזרה לנצרכים בטבריה חתום בידי רבני העיר בתוספת דברי המלצה וחתימת רבי אברהם יעקב פרידמן

מסכת בבא בתרא עם פירוש רש"י ותוספות. פרנקפורט דאדרה, תנ"ט [1699].

חק יעקב. חיבור על שלחן ערוך הלכות פסח, עם פנים השלחן ערוך, מאת רבי יעקב ריישר. ברין.