צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | שו"ת מנחת אלעזר חלק ראשון מונקאטש תרס"ב [1902] מהדורה ראשונה. וחלק שני מונקאטש תרס"ז [1907] מהדורה ראשונה
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

371 . שו"ת מנחת אלעזר חלק ראשון מונקאטש תרס"ב [1902] מהדורה ראשונה. וחלק שני מונקאטש תרס"ז [1907] מהדורה ראשונה

* שו"ת מנחת אלעזר מאת רבי חיים אלעזר שפירא חלק ראשון מונקאטש תרס"ב, מהדורה ראשונה. שער בדיו אדומה וירוקה. בעמ' השער חתימת בעלים: 'הק' דן ציון יעקבאך מונקאטש'. בפתח הספר הסכמות נלהבות מגאוני גרוסווארדיין, סלונים, לבוב ועוד. [6] פו דף. 34 ס"מ. חסר דף אחד בסוף. כתמים, מצב טוב.

* שו"ת מנחת אלעזר מאת רבי חיים אלעזר שפירא חלק שני מונקאטש תרס"ז, מהדורה ראשונה. שער בדיו אדומה ושחורה. המחבר מציין להסכמות שהופיעו בחלק הראשון, למהדורה זו צירף המחבר הסכמת אביו רבי צבי הירש שפירא. וכן צירף מבוא ארוך אודות הסיבות שהביאוהו להוציא להביא את הספר לדפוס. [8] עז דף. 34 ס"מ. כתמים, מצב טוב.

הערכה

$400 - $600
המכירה הסתיימה.
$150
$1,560
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

עוזנו- שנתון תש"ח לזכר דוב הוז הוצאת מרכז "הפועל" ת"א, ההסתדרות הכללית של העובדים העב

חידושי הלכות בהלכות אורח חיים, וביאור על צורת בית המקדש.

קלמדן דמשקאי אשר שמש את החכם יוסף הנאעם. שיבוץ כסף בנחושת-פליז.

שלשה מכתבים בכתב ידו של המקובל הצדיק הרב דב קוק הכהן מטבריה שליט"א.

ספר "אזהרות" מאת רבינו יצחק בן ראובן.

"הנותן אמרי שפר" דרשות על תורה נביאים כתובים ומדרשים מרבי אליהו בן חיים הראנ"ח, פרנקפורט דמיין,