צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | שו"ת משיב דבר, ווארשא, תרנ"ד 1894. מהדורה ראשונה, עותק מיוחד עם שינויים
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

149 . שו"ת משיב דבר, ווארשא, תרנ"ד 1894. מהדורה ראשונה, עותק מיוחד עם שינויים

משיב דבר. שאלות ותשובות מאת רבי נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין – הנצי"ב. חלק ראשון ושני. ווארשא, בהוצאת אשת הגאון זצלל"ה ובניה. תרנ"ד 1894. ארבעה  חלקים. מהדורה ראשונה. עותק עם שינויים.

מפרט: 178, 120 עמ', 30 ס"מ. שני שערים בהתחלה, שער נוסף לחלק שלישי ורביעי.

רקע: מהדורה ראשונה של ספר השו"ת של הנצי"ב רב וראש הישיבה בוולוז'ין.

מאפיינים ייחודיים: עותק מיוחד. בסימן סא בהלכות בכור, יש שינוי בעותק שלפנינו מהעותקים הידועים. בתשובה דן המחבר בדברי שלחן ערוך הרב בעל התניא, וחולק על דבריו. בעותק שלפנינו נשמט שם השואל ושם המשיב, ונמחקה שורה שעלולה היתה להראות כזלזול בדברי האדמו"ר.

מצב: טוב מאוד. כריכת חצי עור מקורית מעט בלויה.

הערכה

$400 - $500
המכירה הסתיימה.
$200
$244
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

קונטרס פירוש המלות הנקרא מהדורא בתרא.

"...המועמד היטלר אמר זאת, האסיר הפוליטי היטלר כתב זאת, העם הגרמני קר

תלמוד בבלי, עם פירוש רש"י תוספות ופסקי תוספות רבינו אשר ופירוש המשנ

פירוש על נביאים ראשונים, מאת רבי יששכר בער ב"ר אלחנן, רבה של קרמזיר

קובץ חידושי תורה בעצם כתב ידו של הגאון הצדיק הנשגב רבי מרדכי בנעט,

גביע כסף גדול לכוס של אליהו, חתום.