צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | שטר גדול בחתימת רבי צבי הירש העללער ופרנסי הקהל. הונגריה, תק"פ [1820]
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

307 . שטר גדול בחתימת רבי צבי הירש העללער ופרנסי הקהל. הונגריה, תק"פ [1820]

שטר גדול מימדים בחתימת רבי צבי הירש העללער ופרנסי הקהל. הונגריה, תק"פ [1820] [?].

מפרט: [1] דף נייר משובח, [11] שורות ו 20 חתימות באי האסיפה. 41X26 ס"מ. 

מאפיינים ייחודיים: חתימת כתב יד קדשו של הרב העללער ושל שלשת פרנסי הקהל. 

תוכן: מסמך אודות מינוי דיינים חדשים לקהילה, מה כולל תפקידם וכן משכורתם.

 

רקע: רבי צבי הירש העליר (הלר, העללער, ר' הירשל'ה חריף) (תקל"ו 1776 – תקצ"ה 1834). היה סמוך על שולחן חותנו בירוסלב, ולמד שם בהתמדה נפלאה עד שנבחר לכהן כרבה של בריגל, ומשנת תקע"ט (1819) ראש ישיבה בברודי. בעקבות עלילת המשכילים כנגדו נאלץ לברוח להונגריה, ועבר לכהן כרב וכראש ישיבה באונגוואר, שם העמיד תלמידים הרבה, ובהם תלמידו רבי שלמה גנצפריד, מחבר "קיצור שולחן ערוך". בהמשך כיהן כרבה של בוניהד, חזר לכהן כרבה של אונגוואר ובאחרית ימיו כיהן כרבה של אובודה (אובן ישן). מחבר ספר "טיב גיטין", החתם סופר העריכו אותו מאוד וחיבבו, כפי שנראה ממכתבו אליו (עיין שו"ת חת"ס אבהע"ז תשובה צד), וכשהגיע הרב העללער להונגריה כתב החתם סופר לקהילות גדולות ש"איש גאון גדול ומופת הדור בא לארצינו וברוכים המה האנשים אשר יזכו בו" (אפריון, תרפ"ז, 4, עמ' 348).

מצב: טוב מאוד, מעט כתמים.

הערכה

$1,200 - $1,500
המכירה הסתיימה.
$1,000
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

שאלות ותשובות מאת רבי משה מטראני - מבי"ט. [חלק א].

ספר תהלים וספר איכה, The Hebrew Text of the Psalmes and Lamentation

ביאור הערוך הנקרא הפלאה שבערכין, מאת רבי ישעיהו ברלין, חלק שני.

תניא והוא ספר לקוטי אמרים, מאת [רבי שניאור זלמן מלאדי].

ספר זכרון יהודה, חלק ראשון יכונה פתחי יהודה.