צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | שטר מינוי לפקיד ואמרכל מטעם כוללי צפת. תרל"ב [1872]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

108 . שטר מינוי לפקיד ואמרכל מטעם כוללי צפת. תרל"ב [1872]

"אנחנו... ומנהלי עדת ישורון ק"ק ... אנו ממנים ומרשים אותו פקיד ואמרכל לפקח על עסקי כולליות עי"ק ת"ו למעלת הן גביר דגמיר וסביר הגבאי הנאמן... ובפרט לקבץ על הגבאות... לשם עניי ואביוני... עי"ק...".

מפרט: [1] דף, נייר. 21x13 ס"מ. כתב יד סופר ו[12] חתימות רבני צפת ובהם רבי שמואל עכו, רבי אהרן קרסינטי, רבי יוסף מזרחי, רבי שמואל הלר ורבי רפאל זילברמן. כל החתימות, מלבד אחת, מפוענחות.

מאפיינים מיוחדים: לפנינו מינוי מאוחד של כלל כוללי צפת, אשכנזים וספרדים, המוענק לרבי מאיר רובנס, מוועד הפקידי ואמרכלי ארץ ישראל באמסטרדם, לייצג אותם בכל תהליך גביית הצדקה והחלוקה שלה, לכלל עניי וחכמי העיר, אשכנזים וספרדים כאחד. 

רקע: רבי מאיר ב"ר שלמה זלמן רובנס, נשיא וראש ועד פקידי ואמרכלי ארץ ישראל באמסטרדם. "איש דגול מרבבה הישיש הנכבד האלוף המרומם. יר"א מרבים נשיא וראש לועד הפקוא"מ אה"ק בע"ת אמסטרדם... מאד הצטיין בלב הטוב והטהור לכל דבר שבקדושה שהיה מסור בלב ונפש לכל דברים שבצדקה, ועל כולם היה כחותם על לבו עניין הצדקה בשביל ארץ ישראל... ומטרתו היתה קודש לה' להחזקת היושבים לפני ה' בחצרות ציון.... וחלק כחלק יתן בכל מעשה הצדקה לאשכנזים ולספרדים בלי שום הבדל... עם היותו זקן בא בימים... לא נח ולא שקט, וידיו היו מלאות עבודה בלי הרף כל היום... היה ממעט בעסקי עצמו ופנה לבו לחפצי שמים להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות פעלים למעשה הצדקה, ועל כולם... להגדיל כבוד ועד הפקוא"מ לטובת ארץ ישראל שבזה לא אמר די..." (מתוך "מספד בירושלים, שני הספדים אל שמועה כי באה כי נקרא אל השמים ... כבוד ר' מאיר בן ר' שלמה רובענס זצ"ל...", ירושלים, תרס"ט).

מינויו הקודם של רבי מאיר רובנס לפקיד ואמרכלי ערי הקודש, לאחר פטירת אביו, בשנת תרי"ז, פורסם ב"אות אמת", חלק ה, תחת הכותרת: "שמונה הרשאות אשר שלחו כל הכוללים... בעה"ק ירושלים, צפת, חברון וטבריא תוב"ב אחרי מות... מוהר"ר שלמה זלמן רובענס... ליד שלשה מטיבי לכת אהובים וידידים... כ"ה מאיר רובענס יצ"ו, כ"ה יונתן לוי גאלדמיטסאן יצ"ו וכ"ה יוסף קייזר יצ"ו... וזה שמם אשר יקרא להם פקידי ואמרכלי ערי הקדש תובב"א יושבי עיר תהלה אמסטרדם יע"א".

מצב: מעט כתמי זמן קלים, בלאי קל בשולי הדף ללא פגיעה בכתב. מצב טוב מאוד.

הערכה

$1,500 - $2,000
המכירה הסתיימה.
$1,000
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב חשוב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון, מליובאוויטש.

כרך תקנות מפואר של קהלת האשכנזים באשכנז שהיה בשימוש אצל אחד מגבאי הצדקה בקהילה. כולל

מכתב המלצה לר' מסעוד מילול, בחתימתו של הבבא מאיר, בנו של הבבא סאלי.

מאור עינים. חסידות על סדר פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטשרנוביל.

תפילה לשוחט וסיכום הלכות שחיטה ובדיקה, בכתב יד מצוייר, מרבי עקיבא ב