צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | שלחן ערוך יורה דעה. קניגסברג, תרי"ט [1859]. עשרות הגהות למדניות בכתב יד
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

238 . שלחן ערוך יורה דעה. קניגסברג, תרי"ט [1859]. עשרות הגהות למדניות בכתב יד

אשלי רברבי. שלחן ערוך יורה דעה עם פירושים, ועם חידושי רבי עקיבא איגר הנדפסים לראשונה. חלק ראשון. קניגסברג, תרי"ט [1859]. עשרות הגהות למדניות בכתב יד.

מאפיינים יחודיים: לאורך דפי הספר עשרות הגהות בכתב יד. חלק ניכר מההגהות הן ארוכות במיוחד. אף שלא זוהה מיהו הכותב, הרי שבוודאי היה תלמיד חכם מופלג בעל שיעור קומה. לצד שליטה מדהימה בפוסקים האחרונים, ניתן להבין מהלשון שהיה גדול בתורה, ויתכן שאף רב ופוסק מפורסם. כך הוא כותב פעמים רבות 'וצריך עיון' 'לכאורה צריך עיון' 'ודו"ק' 'נפלאתי מאד'. בדף קעה, בחידושי רבי עקיבא איגר כתב וצריך עיון לדינא, ובהגהה בכתב יד כתב "כבר ישבתי על מדוכה זו...".
חלק מההגהות חתומות ש"ך. יתכן ושני כותבים כתבו את ההגהות הרבות.

מצב: מצב טוב-טוב מאד. חיתוך הדפים, שנעשה לאחר כתיבת ההגהות, פגם במילים שנכתבו בקצות הדפים, כתמי זמן.

הערכה

$500 - $800
המכירה הסתיימה.
$200
$488
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

שטר נדיר המקנה לבת חלק בירושה שוה בשוה כמו לאחיה הזכרים נכתב ונעשה בבית הדין בעיר מאס

מכתב המלצה מרבי שאול בראך, בכתב ידו ובחתימת ידו ובחותמתו.

ספר דעת תורה על הלכות שחיטה, כרוך עם ספר גילוי דעת על הלכות טריפות, מאת רבי שלום מרדכ

שאלות ותשובות מאת רבי שמואל אדרבי, ויניציאה בדפוס זואן די גארה עם א

מחצית השקל והוא צרור המור, ביאורים וחידושים על שלחן ערוך אבן העזר מ

חמשה חומשי תורה עם פירושים, סדר הפטרות והוספות רבות.