צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | שער ההקדמות למהרח"ו. כתב יד עתיק עם מפתחות נדירים
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

113 . שער ההקדמות למהרח"ו. כתב יד עתיק עם מפתחות נדירים

השער הראשון משמונה שערים שערך רבי חיים ויטאל מכתבי רבו האר"י הקדוש, לפי הסדר שערך בנו רבי שמואל ויטאל.

מפרט: [92] דף. 32X21 ס"מ. כתב קטן, נאה ומסודר. קריא מתחילתו ועד סופו.

תוכן: דף א,א הקדמת רבי שמואל ויטאל. 
דף א,א-ה,א הקדמת רבי חיים ויטאל.
דף ה,ב-צא,א גוף החיבור.
צא,א דברי סיום מרבי שמואל ויטאל.
צא,ב מפתח בשם "פיתוחי חותם" לפסוקי התנ"ך שנתבארו או הוזכרו בשער ההקדמות.

מאפיינים ייחודיים: בכמה מקומות בכתב היד, הגהות שוליים ונוסחאות אחרות. למיטב ידיעתינו המפתח בשם "פיתוחי חותם" לשער ההקדמות נדיר, אינו ידוע ולא נדפס עד עתה. 

רקע: כתיבתו של רבי חיים ויטאל מדברים שהעלה על הכתב מתורת רבו האר"י, עברו לידי בנו המקובל רבי שמואל ויטאל, שערכם במתכונת שהם לפנינו, והוא אשר קבע ששער ההקדמות יהיה השער הראשון, ולכן בראשו נקבעה הקדמתו והקדמת מהרח"ו שהיא בעצם הקדמה כוללת לכל השמונה שערים.
כתבי האר"י המדויקים הם הכתבים שיש בידינו על פי עריכתו וסידורו של מהרש"ו, והחיד"א מזהיר בכמה מקומות ללמוד רק על פי כתבי מהרח"ו כפי שסדרם בנו מהרש"ו. וכך כתב "וכתבתי במקומות אחרים ששמונה שערים שסידר מהר"ש ויטאל הן היותר אמיתיים שקבלם מאביו רבינו מהרח"ו בכתב ובעל פה שלמדם עמו" (ברכי יוסף יורה דעה בשעורי ברכה סי' פ"ט אות ו) "ואשריו של מי שזוכה לכוין על דרך האר"י על פי הכתבים האמיתיים והם השמנה שערים מסודרים מכתב יד מהר"ש ויטאל שכמעט הם מועתקים מכ"י מהרח"ו זלה"ה, ואין להאמין בקיצורים ובסדורים ובתפלות ח"ו השומע ישמע ולא יעשה בנפשו שקר" (שמחת הרגל סוף למוד ב).

מצב: בינוני-טוב. נקבי עש בעיקר בשוליים הלבנים. מס' דפים מנותקים, חלקם עם קיפולים. כריכת עור מקורית מנותקת.

הערכה

$8,000 - $10,000
המכירה הסתיימה.
$3,500
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב חתום מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופסור דויד בוהם, פרינסטון, ניו ג'רסי, 1953.

מנורת חנוכה עשויה כסף חתום. ברלין, 1804-1815. 

פנקס היסטורי רב ערך, שריד לימים המפוארים של קהלת פאס העתיקה מקום מוצאו של גדול הפוסקי

מכתב חתום מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופסור דויד בוהם, פרינסטון, נ

חידושי תורה בכתב ידו של האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנוסטייפל.