צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | תומר דבורה. גאון ישראל 'אגרת המוסר' של רבי ישראל סלנטר. מהדורה ראשונה. קניגסברג, תרי"ח [1858]
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

143 . תומר דבורה. גאון ישראל 'אגרת המוסר' של רבי ישראל סלנטר. מהדורה ראשונה. קניגסברג, תרי"ח [1858]

תומר דבורה. חיבורו המוסרי קבלי, של רבי משה קורדובירו רבו של האר"י. גאון ישראל. 'אגרת המוסר' של רבי ישראל סלנטר, מהדורה ראשונה. קניגסברג, תרי"ח [1858].

מפרט: [1] כה דף, 18 ס"מ. בלי הקדם שער שנמצא רק בחלק מהעותקים.

מאפיינים ייחודיים: מהדורה ראשונה של 'אגרת גאון ישראל', נדפסה בקניגסברג, עיר מושבו של רבי ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר. בכל המהדורות הבאות נקראה בשם 'אגרת המוסר'. כאן פרסומו הראשון בדפוס.
המו"ל כתב גם הוא הערה מוסרית ארוכה וחשובה המיוחסת ל'סבא מקלם' רבי שמחה זיסל זיו, גדול תלמידי רבי ישראל ומייסד ישיבת המוסר 'קלם'. ראה במבוא לתומר דבורה מהדורת בני ברק תשי"ח, עמ’ יג. 

רקע: רבי ישראל סלנטר סרב למסור לדפוס את דברי תורתו עד היותו כבן 48. זאת למרות פרסומו בכל העולם היהודי. בשנה זו תרי"ח [1858] הסכים לראשונה, וכנראה שהתנה זאת בהדפסת ספר מוסר של אחד מגדולי התורה הקדומים ולצרף אליהם את 'אגרת' זו. ואכן שם בקניגסברג עיר מושבו הדפיסו בשנה זו את הספר 'תומר דבורה' שלפנינו, רבי ישראל סלנטר הסכים ש'אגרת' זו תצורף לספר. ראה: מ. פכטר, כתבי ר’ ישראל סלנטר, ירושלים תשל"ג, עמ’ 34, 64-65.

מצב: טוב. כתמי זמן. כריכה פשוטה.

 

הערכה

$400 - $600
המכירה הסתיימה.
$250
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

תיאור: זוג רימונים עשויים כסף רקוע וחקוק, חותמות על רגל אחת הרימונים.

כתב הקדש לטובת תלמוד תורה וישיבת עץ חיים, בחתימת רבי יעקב שאול אליש

ספר שאלות ותשובות בכתב יד. אוטוגרף הרב יבי"ן. על חלק אורח חיים.

צבא השמים. חיבור על מהלך צבא השמים, להבין את דברי הרמב"ם בהלכות קדו

שערי ישר. חקירות הלכתיות מאת רבי שמעון יהודה שקאפ.

פירוש על נביאים ראשונים, מאת רבי יששכר בער ב"ר אלחנן, רבה של קרמזיר