צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית Win-One (מס' 2) | תיקון נדיר בכתב יד קדשו של ה"בן איש חי" לחוטא באשת איש
תיקון נדיר בכתב יד קדשו של ה"בן איש חי"
שלישי, ספטמבר 4, 2018 - 20:00

1 . תיקון נדיר בכתב יד קדשו של ה"בן איש חי" לחוטא באשת איש

מה יעשה מי שחטא בעבירה החמורה: הבא על אשת איש? סדר התשובה והתיקון לעבירה זו כתב רבי יוסף חיים מבגדד בעל ה'בן איש חי' לפני יותר ממאה שנה וכאן לפנינו היא מופיע בכתב יד קדשו ומשתרעת על פני חמישה דפים גדולים. התיקון מתחיל מקבלת תענית יום אחד מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. לאחר תפילת הבוקר יש לטבול במקווה ואחר מכן יאמר קבלת תשובה ווידוי לפי הנוסח המיוחד אותו כתב ה'בן איש חי', סדר 'עננו אלקי אברהם עננו...' טבילות נוספות במקווה עם אמירת פסוקים, ואחר כך יעלה מן המים וילבש בגדיו וירחץ ידיו ויאמר פסוקים נוספים לתיקון חטאו ונשמתו. התיקון מסתיים בפסוק "נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן". בעוד ה'בן איש חי' נהג לכתוב את חיבוריו על דפי מחברת קטנים בגודל: 10X13 ס"מ, כאן כתב את התיקון על דף כמעט כפול בגודלו שזהו דבר נדיר בפני עצמו. מפרט: [5] דף, 13.5X21 ס"מ, כ 24 שורות בכל עמוד, הכל בכתב יד קדשו. התיקון נדפס בספר "עטרת תפארת" עמ' 222 ואילך. מצורף אישור מומחה לזיהוי מוחלט של כתב היד. רבי יוסף חיים מבגדד (תקצ"ג-תרס"ט), בעל "בן איש חי" וגדול חכמי המזרח בזמנו. נולד לרבי אליהו חיים בן רבי משה חיים רבה של בגדאד. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך, שכבר בצעירותו נודע בגאונותו ובצדקותו. החל לדרוש בבית הכנסת הגדול והוא רק בן 26 , ומאז דרש שם מדי שבת ויום טוב במשך כחמישים שנה. בדרשותיו המיוחדות היו מתאספים אלפי איש לשמוע את דבריו המתוקים במשך ארבע וחמש שעות. נתפרסם כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר בכל קצוי תבל, ונודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים, ואז נתגלה אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ועל שם כך קרא שמות לרבים מעשרות חיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, עוד יוסף חי, ועוד. מצב: טוב מאוד. חיזוק בצד האחורי של כל דף בסימן הקיפול. הדפים נתונים בפספרטו בתוך כריכת עור מפוארת, ותיק תואם מקרטון

הערכה

$10,000 - $12,000
המכירה הסתיימה.
$2,000
$7,015
המחיר כולל עמלת קונה