צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | תעודה היסטורית שהרעישה את היהדות החרדית בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השניה
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

16 . תעודה היסטורית שהרעישה את היהדות החרדית בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השניה

הזמנה מהאדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת', לכנוס רבנים אודות השואה, ירושלים, תש"ג [1943].

רקע: בהתחלת תקופת מלחמת העולם השנייה, לא הגיעו לא"י ולאמריקה ידיעות אמיתיות על מכונת-השמד באירופה. רק בסוף קיץ תש"ב הגיעו מאירופה ידיעות יותר ויותר מחרידות. כשנשמעו פרטי העינויים מפי עדי ראיה, התחזקה הסברה שיתכן שיהדות אירופה עומדת בפני חיסול טוטאלי; ובפני הנאצים תכנית שטנית מסודרת להביא כליה על עם ישראל ושהיא מתבצעת שיטתית יום-יום. דיווחים אלה הגיעו לארגונים יהודיים אמריקאים שונים בדרכים שונות וממקורות שונים, והחלו להתפרסם בעיתונות היהודית. עקב ריבוי הידיעות נזדעזע העם מקצה עד קצה וחרדת מוות מלאה את כל הלבבות, על אחים הנתונים בצרה גדולה, ועל כן קראו רבנים גדולי הדור, בשיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים שונים, לנהי ומספד.
כבר בראשית חורף תש"ג, התכנסו כל הסיעות בישראל –מהסוכנות ועד אגו"י, באסיפות כדי לדון האיך לקדם יום זעקה עולמית. בדיון הוחלט שיש צורך לקיים תענית ציבור עולמי, בניו יורק נבחרה וועדה בת כששה רבנים ובירושלים נבחרה וועדה בת חמישים רבנים, חברי הוועד הפועל, שתארגן את תפילות הציבור; עוד החליט ה'וועד הפועל' על קיום מפגשים עם נציגי מדינות ונציגי האפיפיור, ועל הצורך ליצור חזית אחידה של יהודי א"י לפעילות ההצלה.
ביום י"ג בכסלו הודיעה הסוכנות לראשונה הודעה רשמית על ההשמדה השיטתית המתרחשת באירופה, בעיתון הארץ, י"ד כסלו תש"ג, כתב מו"ל העיתון: "הידיעות המוסמכות מהגיהינום הנאצי, שפורסמו אתמול מטעם 'הסוכנות היהודית', אישרו את החששות החמורים ביותר. איומי הרוצחים הגרמניים, שהיטלר ועוזריו השמיעו פעמים רבות, הולכות ונהפכים למציאות מזעזעת...".
שיתוף הפעלה בין שתי הרבנות הראשית ו'אגודת ישראל' היה כה הדוק עד שהאסיפה המכרעת התקיימה בי"ג בכסלו תש"ג. באסיפה זו החלטת הוועד הפועל היתה לבקש מהרבנים דושינסקי והרצוג להכריז על שלושה ימי אבל ותפלה מיום כ' בכסלו, ולאחריהם –כ"ג בכסלו: צום שיחולו עליו כל החומרות של יוה"כ. אסיפה זו מובלטת ביותר בעיתונות. כותרת שלא ירדה שבועיים מעל עמוד הראשון של 'קול ישראל' זעקה: "הכנוס הארצי של אגודת ישראל לרגלי הזוועות וגזירת השמד על אחינו באירופה", בכל יום העלה העיתון את הפעולות והנואמים באסיפות בתל אביב ובירושלים.
בסוף נקבע ליום צום ארצי, ובירושלים יוזמנו כל רבני הארץ להתאסף בבית הכנסת החורבה. אלא לבסוף, למרות שכל שכבות הציבור הדתי והחרדי השתתף, הן בארץ והן בחו"ל, לא הצליחה המנהיגות האגודתית בישראל לגשר על היריבות בין היישוב הישן והחדש, והרב דושינסקי קבע את הצום ליום אחר – יום שני כ"א בכסלו - הסיבה לכך ידועה ליודעי סוד, והיא קשורה לפריט זה.

חברי אגודת ישראל ובראשם הרב דושינסקי לא הסכימו שהרבנות הראשית תזמין את הרבנים ליום הצום בירושלים, רק אחרי מו"מ מייגע הסכימו שהרבי מגור יהיה המזמין, כשהוא אהוד לשתי הסיעות. אולם לבסוף, לאחר הערמה כלשהי, הוזמנו רבנים גם מטעם הרב הרצוג. כשנודע לרב דושינסקי על הערמה זו, החליט לפרוש מן התכנית, וקבע יום צום אחר, וכל העיר סערה כמרקחה.

פריט זה הוא עדות חיה לרקע לשערורייה שהתעוררה בעיר באמצע המלחמה הארורה.

לפנינו ההזמנה מטעם האדמו"ר מגור, ההזמנה מטעם הרב הרבנות הראשית והמעטפה שבה נשלחו שתי ההזמנות כאחת.

מצב טוב מאד, סימני קיפול.

הערכה

$1,000 - $1,500
Auction is inactive.
$500

פריטים נוספים ממכירה זו