צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | תשב"ץ. אמשטרדם, תצ"ח-תצ"ט, [1738-9], מהדורה ראשונה. כריכה מפוארת, ד"ח בכרך אחד
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:30

64 . תשב"ץ. אמשטרדם, תצ"ח-תצ"ט, [1738-9], מהדורה ראשונה. כריכה מפוארת, ד"ח בכרך אחד

ספר התשב"ץ. שאלות ותשובות מאת רבי שמעון בר צמח, מכתב יד שהיה גנוז וטמון אצל צאצאיו משך בשלש מאות ועשרים שנה. אמשטרדם, תצ"ח-תצ"ט, [1738-9]. מהדורה ראשונה. ארבעה חלקים בכרך אחד. כריכת עור מקורית מפוארת.

מפרט:‫ חלק א: [11], צא דף. ‫ חלק ב: [1], סט, [1] דף.  ‫ חלק ג: [2], סח, [1] דף. חלק ד: [1], קא, [1] דף. 31 ס"מ

מאפיינים ייחודיים: ישנם וריאנטים שונים לשערים בספר. ראה: נ’ בן-מנחם, בסוד ספרים, סיני, כרך טז, תש"ה, עמ’ שכד-שכו. ועיין: ד’ וג’ ירדני, סדר הדפסתו של ה"תשבץ", עלי ספר, י, עמ’ 119-132 עם תיאור מפורט של סדר ההדפסה השערים השונים והוריאנטים למיניהם.
בעותק שלפנינו נמצאים גם שלושת השערים של החלק הרביעי שנחלק לשלושה טורים. הוא כולל שבעה שערים ולהלן תיאור השערים: שער לחלק ראשון עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא. שער חלק שני עם ציורי אריות, שער חלק שלישי עם ציורי אריות, ואחריו שער עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא, חלק רביעי שער חוט המשולש, הטור הראשון, עם ציורי אריות, שער לטור השני עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא, ושער לטור השלישי עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא.

רקע: המחבר רבי שמעון בר צמח דוראן – תשב"ץ היה מגדולי אחרוני הראשונים. נולד בספרד בשנת קכ"א וגזירות בשנת קנ"א [1391] היגר לאלג'יריה ונפטר שם בשנת ר"ד [1444].

מצב: טוב מאוד. כריכת עור מקורית מפוארת במיוחד.

 

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$2,500
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי יוסף שלום אלישיב, לאישור קבלת העתק "היתר עיסקא" של משרד

שאבאס לאמף פאן פאלישע מעססינג Die Schabbes Lamp vun pollische Messi

* קינה על מות מלך סרדניה שנכתבה כדי שתאמר על ידי מקהלת צעירים בבית הכנסת הגדול בטורינ

שלחן הטהור, 'מיוסד על תיקוני השולחן וקדושת אכילה בשבת ובחול וברכות ונטילה וכוונתיהם.